Z33: zien dat Vlaanderen zijn beloften nakomt!

Z33, Huis voor Actuele Kunst Design en Architectuur in Hasselt (Bonnefantenstraat 1) is met een nieuw gebouw overgedragen van de provincie Limburg naar Vlaanderen in het kader van de interne Vlaamse staatshervorming.

Limburg heeft altijd al te weinig geld gehad vanuit Vlaanderen voor cultuur. Daarom spendeerde de provincie Limburg er net zoveel geld aan om het verschil ten opzichte van andere provincies goed te maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wij moeten nu vanuit Limburg goed opvolgen of Z33, maar natuurlijk ook de andere Limburgse culturele instellingen en organisaties, het geld krijgen waarop we als Limburg recht hebben.

Ik stelde er een vraag over aan Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management  Jan Jambon en zal het dossier tevens strikt blijven opvolgen.”

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de Minister-president .