Woonzorgcentrum Villa Rosa eindelijk open!

Gisteren en vandaag verhuizen de eerste bewoners van  rustoord ’t Meilandt eindelijk naar het nieuwe woonzorgcentrum Villa Rosa op het domein ‘t Speelhof.

“Eindelijk”, zegt ex-burgemeester Ludwig Vandenhove.
“Het nieuwe woonzorgcentrum was een initiatief van sp.a tijdens de vorige beleidsperiode.
Indien CD&V en huidig Open Vld-voorzitter Pascy Monette er indertijd niet diverse malen tegen gestemd hadden, was het nieuwe woonzorgcentrum al enkele jaren geleden open geweest. Zo gaat dat: tegenstemmen en dan de pluimen op hun hoed steken. We hebben dat de afgelopen 3 jaar ook al in heel wat andere dossiers gemerkt. Maar goed, we zijn blij dat het eindelijk zover is.

Als sp.a zijn we vragende partij dat nu ook snel werk gemaakt wordt van een herbestemming van de gebouwen van Sint-Laurentius in Brustem en ’t Meilandt.
Wij zijn van oordeel dat de buurt maximaal betrokken moet worden bij de herbestemming van deze gebouwen. Deze bewoners zijn immers al die jaren een bejaardentehuis als buur gewoon geweest.
Als sp.a willen wij dat dit globaal bekeken wordt in functie van de toekomstige, duurzame behoeften aan gebouwen van  de stad en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Voor Brustem denken we bijvoorbeeld aan een polyvalente ruimte voor het gemeenschapsleven en de lokale verenigingen - in navolging van het project in Zepperen - om alzo het sociaal contact tussen de inwoners aan te wakkeren.
Voor ‘t Meilandt steunen wij op korte termijn het voorstel van de stedelijke seniorenraad om daar één of meerdere aparte ruimten voor hen ter beschikking te krijgen om te vergaderen en activiteiten te ontwikkelen.

Als sp.a zijn wij voor een doorgedreven SOCIAAL beleid. Zo maken we ons zorgen over de geplande fusie tussen OCMW en stad. Wij vrezen dat er hierdoor te weinig middelen zullen uitgetrokken worden voor een echt SOCIAAL beleid.
Als sp.a zijn wij voorstander van de huidige situatie van twee aparte entiteiten, die goed samenwerken. Ook willen wij dat het woonzorgcentrum rechtsreeks beheerd wordt door de gemeente of OCMW. Dus geen zorgbedrijf of zeker geen privatisering, waartoe zulk zorgbedrijf vaak aanleiding geeft.
De financiële avonturen van het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST) leren ons dat de gemeentelijke overheid best het beheer zoveel mogelijk zelf in handen houdt.”

Zie ook Wat gaat er gebeuren met het woonzorgcentrum Sint-Laurentius in Brustem? van 09-07-2015 op deze website.