Wooncrisis oplossen: private sector en overheid samen

Er zijn heel wat personen en gezinnen in Vlaanderen, die geen deftige woning hebben. Nochtans is een degelijke huisvesting een basisrecht.

De Vlaamse regering zou moeten werken aan een globaal plan om de wooncrisis op te lossen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Dat zou de combinatie moeten zijn van een inhaalbeweging op de sociale woningmarkt en de private sector, die initiatieven neemt naar middeninkomens en lagere inkomenscategorieën toe. Ook zou er meer moeten ingezet worden op huurpremies en huursubsidies. Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de renovatie van woningen, waarbij afgestapt moet worden van de renovatiepremies, omdat blijkt dat die vooral gebruikt worden door personen en gezinnen, die toch al gingen renoveren. 
Er moet geopteerd worden voor echte collectieve, duurzame renovaties met ruime préfinanciering.

Samen met de private sector moet naar originele formules gezocht worden om personen en gezinnen aan betaalbare woningen te helpen.
Als VOORUIT hebben de collega-Vlaamse volksvertegenwoordigers Conner Rousseau en Maxim Veys recent het principe van de opkoopbescherming op tafel gelegd.
De opkoopbescherming houdt in dat huizen in woonbuurten waar de vraag groot is, enkel gekocht kunnen worden door wie er minstens vier jaar zelf in gaat wonen. Zo worden grote investeerders, die louter huizen kopen als een investering, enigszins buitenspel gezet.
VOORUIT heeft tien concrete voorstellen uitgewerkt om wonen opnieuw betaalbaar te maken voor iedereen, die koopt of huurt. (1)   

Een ander goed voorbeeld van een privaat initiatief is het zogeheten hamsterhuren.
De bewoners huren, maar krijgen van bij de start een gratis optie om de woning tot acht jaar later te kopen.
In dat geval wordt de helft van de betaalde huur afgetrokken.
Hamsterhuren is een concept dat ontwikkeld is door bouwbedrijf Gilen uit Sint-Truiden.
Zie bedenker Laurens Gilen op de foto.
Met die formule krijg(t)/krijg(en) de huurder(s) meer tijd om te sparen en om uit te maken of zij/hij de woning echt wil(len) verwerven. (2)

De overheid en de private sector zouden meer samen aan tafel moeten gaan zitten om werkbare en betaalbare woonformules uit te dokteren.

De laatste weken is gebleken dat Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele niet echt bezig is met de huisvestingsproblematiek van de gemiddelde Vlaming.
Het volstaat het actualiteitsdebat over het woonbeleid van de Vlaamse regering tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van woensdag 19 januari 2022 te herbekijken en/of te her beluisteren. (3)

De private sector en de overheid, lees ook sociale huisvestingsmaatschappijen, moeten dus samenwerken aan een echt woonbeleid. Maar het moet gaan over afzonderlijke budgetten. Dus niet ‘graaien’ in de middelen van de sociale woningbouw, zoals Mathias Diependaele nu doet.”   

  • Foto: LinkedIn-profiel Laurens Gilen.