Wolf in schapenvacht

“Opletten met personen en organisaties, die met ‘wondermiddelen’ onze democratie willen verbeteren”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Neem nu Karel Van Eetvelt: een wolf in schapenvacht.”

Karel Van Eetvelt, vroegere baas van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en huidig topman van de Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin), heeft de afgelopen dagen een aantal opmerkelijke interviews afgelegd. (1) (2)

‘Nood aan meer participatie en minder particratie’ is zijn credo en hij overweegt de oprichting van een nieuwe politieke beweging met als basis burgerparticipatie.
Voor Karel Van Eetvelt moet het primaat van de politiek verdwijnen of zeker bijgestuurd worden.

Iedereen is natuurlijk vrij haar of zijn mening te geven. Maar de vraag is of Karel Van Eetvelt de meest geschikte persoon is om dat te doen over ons huidig politiek bestel met de gebreken, maar ook met de positieve punten.

Karel Van Eetvelt heeft bij de recente voorzittersverkiezingen nog maar eens ‘gesolliciteerd’ naar de functie van voorzitter bij de CD&V. Bovendien is hij niet vies van eerder populistische en zeker rechtse uitspraken. Hij is ook de man, die ervoor pleit dat de banken geen intrest meer zouden betalen op spaarboekjes. Opletten dus!

Ik herhaal: ik heb geen problemen met aanpassingen aan ons kiessysteem, maar dat moet weloverwogen gebeuren, niet op basis van het één of ander wild idee van de éne of de andere.

En laten we die zogeheten burgerbewegingen toch relativeren. (3)
Als er tegenwoordig werken in een straat gebeuren waar 10 gezinnen wonen, zijn er meestal 10 verschillende meningen hoe dit best gebeurt.
Is dit meer inspraak of is dit eigenbelang en/of individualisme?”