Wij, de dieren

De dieren hebben een beter excuus. De vitale keten verlangt dat de ene soort de prooi is van de andere. In juist voldoende aantallen om de voedselnood van de jagers te lenigen en om tezelfdertijd de prooien die de foerage (levensmiddelen)  leveren, in stand te houden. Mocht de mensheid maar evenveel zelfbeheersing vertonen, dan waren veel oorlogen, epidemieën en voedselarmoede vermeden geweest. (1)

  • (1)Guy Moens, Wij, de dieren, eigen uitgave, 2020, pagina 17.
     
  • Foto: commons.wikimedia.org, De Belgische Senaat.