Wij blijven NEEN zeggen tegen schaliegas!

Dat zeggen Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove namens sp.a Limburg.

Hieronder vindt u het persbericht.

Schaliegaswinning: op onze hoede blijven!

Hasselt, 28 oktober 2014 - "We moeten op onze hoede blijven voor de eventuele schaliegaswinning in Nederland", zeggen Peter Vanvelthoven (federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lommel) en Ludwig Vandenhove (gedeputeerde van milieu en natuur) namens sp.a Limburg. 

De voorbije dagen hebben alle bezwaarindieners, zoals de betrokken Limburgse gemeenten (Dilsen-Stokkem, Hamont-Achel, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Maasmechelen en Voeren) en de provincie Limburg, een brief ontvangen van de Nederlandse minister van Economische Zaken h.G.J. Kamp. 

In het totaal zijn er 2 464 bezwaren ingediend, waarvan er 839 uniek zijn. Daarnaast zijn er 336 reacties van overheden ontvangen.

Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove: "Gezien de talrijke reacties in Nederland is er beslist tot een uitbreiding van het milieuonderzoek.
Aan het studie- en onderzoeksbureau Arcadis is meer tijd gegeven om de nodige analyses te doen.
Het onderzoek dat een onderdeel moet vormen van de structuurvisie schaliegas wordt afgerond in het 2de  kwartaal van 2015. 

Het concept van deze structuurvisie schaliegas is in het najaar van 2015 klaar.
De bedoeling is aan te geven of er en waar en onder welke voorwaarden schaliegaswinning in Nederland kan plaatsvinden.
Hierop kunnen dan opnieuw reacties gegeven worden. 
Eind 2015 zou de definitieve structuurvisie schaliegas rond moeten zijn."

"Het provinciebestuur zal de betrokken Limburgse gemeenten blijven ondersteunen in het analyseren van al deze Nederlandse documenten, zodat ze goed de eventuele gevolgen kunnen inschatten", aldus Ludwig Vandenhove.

"Als sp.a Limburg blijven wij duidelijk NEEN zeggen tegen schaliegas. Dit geldt voor de ontginning, maar ook voor het onderzoek naar de mogelijkheden daartoe.
(Onderzoek naar) schaliegaswinning staat haaks op het voeren van een consequent duurzaam en klimaatneutraal  beleid zoals diverse Limburgse gemeentebesturen en de provincie Limburg dat voeren op initiatief van sp.a-verkozenen.

Al deze inspanningen zouden in het niets verdwijnen met schaliegaswinning of het onderzoek ernaar”, besluiten Peter Vanvelthoven en Ludwig Vandenhove namens sp.a Limburg.

 

Zie onder andere Peter Vanvelthoven: “blijven strijden tegen schaliegaswinning” - TVL, 28-10-2014 en Schaliegaswinning in Nederland doet Limburgse klimaatinspanningen teniet - Het Belang van Limburg, 29-10-2014. "Op onze hoede voor schaliegaswinning in Nederland". www.limburg-actueel.be, 30-10-2014.

Zie ook Geen schaliegaswinning in Limburg! van 15-07-2014 en Ludwig Vandenhove in Kd van 26-10-2014 op deze website.