Wie heeft het nu nog niet begrepen?

“Ik heb het over het recente rapport van het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN) het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De klimaatverandering is niet meer tegen te houden en beïnvloedt elke regio op aarde. (1) (2) (3)

We zitten er middenin, het moet hier en nu gebeuren.
Hittegolven, bosbranden, droogte, zware tegenval en overstromingen staan ons te wachten voor zover ze er nu nog niet zijn.

De opwarming zal zich tegen 2100 tussen 1,5 en 4,5 graden situeren.
Waar we precies zullen uitkomen, is afhankelijk van de uitstoot van broeikasgassen en CO2 in de toekomst.

Hadden we dit zoveelste rapport nog nodig om de ernst van de situatie in te zien?
Als we rondom ons zien en elke dag de media volgen, niet. We kunnen er toch niet meer langs kijken
.

Gaan we ons gedrag nu eindelijk veranderen?
Ik hoop het, maar ik ben realist: er zullen klimaatsceptici blijven. En de houding van “de anderen zullen het wel doen en oplossen” zal ook blijven.

We moeten als politici eerlijk blijven: dit zal permanente inspanningen van ons allemaal vragen en het zal geld kosten.
Dat maakt het juist zo moeilijk, dit gaat niet voorbij, generaties lang, we zullen er moeten leren mee leven. 
Iedereen zal haar/zijn steentje moeten bijdragen, uiteraard volgens de mogelijkheden: klimaatbeleid zal sociaal zijn of zal niet zijn.
Het treft ons allemaal en we zullen allemaal inspanningen moeten doen.

De politiek moet in een hogere versnelling en zal sommige zaken moeten opleggen, verplichten aan de bevolking.
Dat klinkt niet populair, maar dat is nu éénmaal de taak van de politiek: populair als het kan, onpopulair als het moet.
De reactie van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir voorspelt niet veel goeds.Kijken we bijvoorbeeld naar haar reactie op het Europees Fit for 55-pakket “is het wel betaalbaar en haalbaar?”. (4)
Beseft ze het niet of durft ze het niet publiek zeggen?  

Het zal op alle niveaus moeten gebeuren: internationaal, Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk.

We zullen op een andere manier moeten gaan leven, het gaat nog meer dan over het klimaat over de keuze voor een andere samenleving.”