Weer niks!

Op de aanvraag van de vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Dierenvrienden voor begeleiding bij de uitvoering van werkstraffen is er nog steeds geen antwoord!

Op de aanvraag van de vzw Dierenvrienden, ondersteund door de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, voor begeleiding bij de uitvoering van werkstraffen, is er na bijna 2 jaar nog steeds geen antwoord gekomen van de minister van Justitie!

 

 

 

 

“Het dierenasiel vzw ‘Dierenvrienden Sint-Truiden’, één van de best functionerende dierenasielen in Vlaanderen en België, werkt al jaren uitstekend samen met het justitiehuis Hasselt, de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, zodat veroordeelden een bepaalde werkstraf in het dierenasiel kunnen uitvoeren.

 

 

Aangezien de begeleiding van de veroordeelden tijdens hun werkstraf een belangrijke taak is, hebben het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken het dierenasiel hierin steeds ondersteund.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

De stad Sint-Truiden heeft al op 27 januari 2009 een aanvraag gericht aan de minister van Justitie om dit project te ondersteunen en mee te financieren.

 

 

Concreet komt het erop neer dat de federale overheidsdienst (FOD) Justitie instaat voor de personeelskosten, die de aanwerving van de omkadering van dergelijke projectplaats met zich meebrengt.
Dit is een vast bedrag dat jaarlijks wordt uitbetaald.
De vzw Dierenvrienden staat in voor de werkingskosten van het personeelslid (onder andere bureaumateriaal, computer, werkgerief, etc.).
De stad Sint-Truiden treedt op als werkgever en staat in voor de bijkomende kosten van het personeelslid (anciënniteit, eindejaarspremie, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld etc.).

 

 

 

 

 

Indien de FOD Justitie dit project had goedgekeurd, kon er al bijna 2 jaar lang een voltijdse medewerker in het dierenasiel ondersteund hebben.

 

 

“Ik heb vanaf het indienen van de projectaanvraag regelmatig om een stand van zaken gevraagd bij de administratie van de FOD Justitie en als toenmalig federaal volksvertegenwoordiger bij de minister van Justitie Stefaan De Clerck.
Op dinsdag 14 september 2010 ontving de stad Sint-Truiden het bericht dat de laatste goedkeuringen van dergelijke projectaanvragen al dateren van juni 2009 en dat er sindsdien geen aanvragen meer werden behandeld door de ministerraad.

 

 

Ik zal blijven aandringen om deze projectaanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen om de goede werking van het dierenasiel mee te helpen garanderen.”, besluit een ontgoochelde burgemeester Ludwig Vandenhove.
“En dan maar spreken over een consequent justitiebeleid en concrete maatregelen!”

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Weer (financiële) steun voor dierenasiel!’ van 25 februari 2009 op deze website.