Weer (financiële) steun voor dierenasiel!

Op vrijdag 20 februari 2009 bracht burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove (andermaal) een bezoek aan het dierenasiel te Sint-Truiden en hij had goed nieuws (en geld!) bij!


“Enerzijds schenken wij een (afgeschreven) combi van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, anderzijds komt de stad Sint-Truiden financieel tussen in de personeelskost voor de begeleiding bij de uitvoering van werkstraffen in het dierenasiel.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Bij dit laatste project slagen we erin om justitie en dierenwelzijnsbeleid hand in hand te laten gaan.”

Het dierenasiel vzw Dierenvrienden Sint-Truiden laat regelmatig veroordeelden hun werkstraf ter plaatse uitvoeren.
Vooral de ondersteuning hiervan is belangrijk en kost geld. Dit is onder andere één van de redenen waarom werkstraffen als alternatieve straf minder toegepast worden, omdat de financiering vaak ontbreekt.
“Door nu als werkgever (de stad Sint-Truiden) te fungeren en in te staan voor een (groot) stuk van de personeelskost, zal er een voltijds medewerker aan de slag kunnen in het dierenasiel om de  personen, die via een werkstraf in het dierenasiel actief zijn, te ondersteunen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Naast de huisvesting en de jaarlijkse subsidie van om en bij de 1. 388,00 EUR vanwege de stad Sint-Truiden, ontvangt de vzw Dierenasiel (speciaal daartoe opgericht) sinds 2006 een jaarlijkse subsidie om in te staan voor de kwalitatieve opvang van loslopende en/of verloren dieren.
Voor 2008 gaat het om 31.250,00 EUR en waren er 406 interventies.
De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken was de eerste politiezone in België, die, op voorstel van burgemeester Ludwig Vandenhove, voor dit systeem geopteerd heeft.

“Via deze diverse financieringskanalen vanuit de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken wordt de werking van het dierenasiel, en vooral de talrijke vrijwilligers, structureel ondersteund. De goede werking van het dierenasiel in Sint-Truiden is trouwens zeer belangrijk voor ons imago als diervriendelijke stad.”, aldus Ludwig Vandenhove.

In de stadsbegroting 2009 worden aanzienlijke financiële middelen uitgetrokken om het gebouw van het dierenasiel grondig te fatsoeneren en te renoveren.

Als federaal volksvertegenwoordiger werk ik momenteel aan een voorstel dat ervoor moet zorgen dat er voor gans België kwalitatieve dierenasielen zouden uitgebouwd worden met structurele financiële steun vanuit de diverse overheden. Zij zouden dan telkens verantwoordelijk zijn voor een bepaald werkingsgebied.”, zegt Ludwig Vandenhove.


Zie onder andere ook de teksten 'Sint-Truiden organiseert voor de eerste keer een 'Week van het huisdier!'' en 'Els Sneijers uitgeroepen tot tweede meest verdienstelijke schepen voor dierenwelzijn van het jaar!'.