Wat met het veiligheidsonderwijs?

“Er is nog steeds onduidelijkheid rond de toekomst van het veiligheidsonderwijs (brandweer, politie en geneeskundige hulp)”, zegt gedeputeerde van veiligheid en verantwoordelijke voor het  Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT) Ludwig Vandenhove.
“De beslissingen van de Vlaamse regering van vrijdag 17 juli 2015 hebben hier niets aan veranderd.”

Drie, weliswaar constructieve, gesprekken met minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon (werkbezoeken aan het PLOT op maandag 11 mei en vrijdag 29 mei 2015 en een ontmoeting op zijn kabinet op zijn uitnodiging op vrijdag 26 juni 2015) hebben niets concreet opgelost”, aldus Ludwig Vandenhove. “Bovendien heeft  Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Els Robeyns, tevens burgemeester van Wellen, geantwoord dat er nog geen contact is tussen de federale en de Vlaamse regering omtrent het inschakelen van het veiligheidsonderwijs in het reguliere onderwijscircuit.
Minister Jan Jambon heeft dit gesuggereerd in die diverse gesprekken, maar daar geraken we nu geen stap verder mee.
Minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft daar het Vlaams regeerakkoord aan haar kant, want daarover is er niets vermeld.
Ik ben daar al jaren voorstander van, omdat dit kadert  binnen het Bologna-akkoord van de Europese Unie (EU).
Het zou een verdere professionalisering van het brandweer- en het politieonderwijs en het onderwijs qua geneeskundige hulp mogelijk maken.

Over het veiligheidsonderwijs wordt eveneens niets vermeld in het kader van  de interne Vlaamse staatshervorming.
Voor alle duidelijkheid:  er  wordt niet gezegd dat de provincies dit niet meer zullen mogen doen, maar met welk geld?
In feite is dit nu een federale aangelegenheid, waar de provincie Limburg een groot gedeelte van betaalt. In 2013 bijvoorbeeld was de bijdrage van de provincie Limburg aan het PLOT 1 544 310 euro, die van de federale overheid 1 337 898 euro (elk jaar worden minder van de wettelijk toegezegde subsidies uitbetaald!).

Er zijn dezelfde meerderheden federaal en Vlaams, zodat dit probleem politiek toch zou moeten kunnen opgelost worden, op lange termijn, maar zeker ook op korte termijn.
Afhankelijk van het geld dat de provinciebesturen nog zullen krijgen van Vlaanderen, zullen bepaalde opleidingen volgend jaar al financieel in de problemen kunnen komen.
Brandweer, politie en ambulancepersoneel verdienen een goede opleiding en wat mij betreft blijft dit een basistaak van de overheid.
De privé-sector kan aanvullend ingeschakeld worden, bijvoorbeeld voor specifieke, technische opleidingen, maar de basisopleiding zou bij de overheid moeten blijven.

Minister Jan Jambon wil de opleidingen centraliseren.
Principieel geen probleem en tot op zeker hoogte begrijpelijk, maar dit moet met mate en met realistische verwachtingen gebeuren.
Gemeenten en politie- en brandweerzones zijn nu al minder geneigd om hun mensen opleidingen te laten volgen omwille van financiële redenen, maar vooral omwille van te lange verplaatsingen.
Op dat ogenblik zijn ze niet operationeel inzetbaar op  de straat of op het terrein.
Dit geldt zeker voor de basisopleidingen en voor opleidingen voor vrijwilligers.
Voor Limburg is er bijvoorbeeld sprake van samenwerking met Campus Vesta van de provincie Antwerpen.
Samenwerken akkoord, fusie of opslorping niet akkoord!

De stad Genk en het  PLOT blijven inmiddels doorwerken aan de uitbouw van een veiligheidscampus, die ook in het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK) staat. Maar de steun vanuit de federale of Vlaamse overheid is hiervoor onontbeerlijk.
Privé-bedrijven zijn pas geïnteresseerd als de overheid een zeker kader uittekent.
De interesse van de privé-sector voor de onlangs geopende nieuwe brandweerschool is hiervan het beste bewijs. Zo onderzoeken we momenteel de mogelijkheid om iets te ondernemen rond het reinigen van onder andere brandweerpakken.
Daar is veel om te doen, omdat uit verschillende internationale studies is gebleken dat  er een verhoogde kans is op specifieke kankers bij brandweermannen.

De deputatie heeft op donderdag 25 juni 2015 beslist een politieloods te bouwen voor 660 000 euro.
Het beste bewijs dat wij als provinciebestuur in het PLOT blijven geloven.

En wij mogen iets vragen als PLOT: in alle doorlichtingen krijgen wij goede punten!

 

Zie ook volgende artikels op deze website: Bezoek minister Jan Jambon: een maat voor niets? Van 19 mei 2015 en  Officiële opening vernieuwde brandweerschool PLOT van 1 juni 2015.