Wat is de toekomst van het Festraetsuurwerk?

Dat vragen sp.a gemeenteraadsleden Marleen Thijs en Ludwig Vandenhove zich af.

Toen er twee jaar geleden sprake was dat het Festraetsuurwerk dicht zou gaan of zou verhuizen, heb ik die vraag al eens gesteld”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Het antwoord van schepen van Toerisme Hilde Vautmans was toen duidelijk.
Ik citeer: “Het monument heeft bovendien zoveel potentieel dat momenteel nog onbenut blijft. Het stadsbestuur heeft daarom plannen om het uurwerk nog toegankelijker te maken. Het organiseren van thematische expo ’s en combinatie-activiteiten met de naastgelegen Begijnhofkerk behoren tot de mogelijkheden. Er zijn nog geen concrete plannen, maar er zijn wel al enkele vergaderingen geweest met het plaatselijk buurtcomité dat met zijn expertise een belangrijke partner is.” (1)

“Ondertussen is er nog niets concreets gebeurd.
Er is zelfs geen contact geweest met het Begijnhofcomité, zoals toen aangehaald door de schepen”, zegt Marleen Thijs, die secretaris is van het buurtcomité.

“Hoe zit het met die plannen?”, vraagt Marleen Thijs. “Zijn de renovatieplannen voor het domein ‘t Speelhof in dezelfde omgeving als het Begijnhof niet de ideale gelegenheid om ook een toekomstvisie voor één van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Sint-Truiden uit te werken. Het moet toch niet altijd iets nieuws zijn.

Ruim 25 jaar geleden heeft toenmalig schepen Johnny Vangrieken met weinig financiële middelen via de inmiddels overleden Henri Surinx gezorgd voor een grondige technische renovatie van het Festraetsuurwerk en is er eveneens een technisch handboek samengesteld. (2)

Waarom zou dat nu niet kunnen, zodanig dat het Festraetsuurwerk opnieuw goed en zonder problemen zou kunnen functioneren?
De invulling en omkadering van het Festraetsuurwerk zou nu samen met de ontwikkeling van de Speelhofsite kunnen bekeken worden.

Ik ga hierover een vraag stellen tijdens de gemeenteraad van maandag 22 februari 2021.”

Hieronder vindt u de tekst, die hierover op www.trudocs.be staat. (3)