Wat buurtcomités niet allemaal kunnen

“Buurtcomités, en de financiering en de ondersteuning ervan, zijn inmiddels een onderdeel geworden van elk ernstig gemeentelijk beleid”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Maar goed!

 

Waar is de tijd naartoe dat Steve Stevaert in Hasselt en ik in Sint-Truiden als burgemeesters in 1996 het initiatief namen om buurtverenigingen te subsidiëren en te ondersteunen?
Als één van de eerste gemeentebesturen in Vlaanderen.

In die periode was het een (klein) middel om het toenmalig Vlaams Blok - nu het Vlaams Belang - af te remmen.
Het was een maatschappelijke en politieke overtuiging dat door mensen opnieuw meer met elkaar in contact te brengen in buurten en wijken, kortom meer sociaal contact, ervoor kon zorgen dat de opgang van extreemrechts gestopt kon worden. Ondertussen zijn er meer en meer actieve buurtcomités en toch blijf extreemrechts sterk.

Dus het politieke argument is weggevallen. Maar natuurlijk kunnen we niet weten dat het misschien nog erger - minder verdraagzaamheid en meer individualisme - was geweest in de maatschappij als er niet zoveel buurtcomités zouden zijn.

Ondertussen zijn er heel wat buurtcomités, die heel wat andere en meer initiatieven nemen dan een traditionele buurtbarbecue en/of een kerstactiviteit of nieuwjaarsreceptie. Het voorbeeld bij uitstek is het Buurtcomité Begijnhof in Sint-Truiden. Zo hebben ze op maandag 15 augustus -Onze Lieve Vrouw Hemelvaart- weer de Openlucht kunsthappening ‘Les Couleurs de Monmartre’ georganiseerd.
Zonder afbreuk te doen aan de andere buurtcomités in Sint-Truiden en hun activiteiten, meen ik te kunnen zeggen dat dit ongetwijfeld één van de beste, misschien wel het beste initiatief is dat in omgevingen georganiseerd worden.

Naar de toekomst toe moet er misschien, zonder te raken aan de autonomie van buurtorganisaties, vanuit gemeentebesturen, ook in Sint-Truiden, gestimuleerd worden om meer inhoudelijke activiteiten te organiseren en/of meer lokaal politieke punten, bijvoorbeeld rond verkeer of bepaalde omgevingsvergunningen, op de agenda te zetten. Zo kunnen deze verenigingen positieve antennes vormen voor elk gemeentebestuur om nog meer te weten wat er leeft onder de bevolking.

Een dikke proficiat aan Marleen (Thijs), Guy (Plevoets) en alle andere bestuursleden en vrijwilligers van het Buurtcomité Begijnhof.
Veel volk, gezellige sfeer en kunst.”