Wat bij gezondheidsproblemen bij de aankoop van huisdieren?

“Een uitspraak van het Hof van Cassatie op donderdag 18 juni 2020 zorgt voor heel wat problemen tussen professionele fokkers en consumenten, die een huisdier, hoofdzakelijk honden, kopen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Als huisdieren kort na de aankoop bij de fokker ziek worden, heeft de consument op basis van het wettelijk garantiecertificaat het recht om het dier bij een dierenarts naar keuze te laten behandelen.
Zij/hij kan dan de gemaakte kosten verhalen op de kennel. Daartegenover staan de algemene verkoopsvoorwaarden, die stellen dat de verkoper het recht heeft om te kunnen voorzien in een kosteloos herstel.
Dat houdt in dat de koper het dier ter beschikking stelt van de verkoper, die nagaat met haar/zijn bedrijfsarts wat het juiste gezondheidsprobleem is en/of het dier genezen kan worden
.

In de praktijk kan dit in een aantal situaties tot heel wat problemen leiden. Ook de dierenartsen stellen er zich vragen bij. Daarom stelde ik er een vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 5 mei 2021.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van de minister. (1)