Waarom geen slimme vuilniswagens in Vlaanderen?

In Wallonië is er een proefproject waarbij vuilniswagens, die op vaste tijdstippen in elke (deel)gemeente komen, ingeschakeld worden om allerhande nuttige informatie te verzamelen.

“Ik denk onder andere aan metingen over de luchtkwaliteit, de toestand van de wegen, voet- en fietspaden, de evolutie van het weer, de straling van elektromechanische golven, enzovoort. Met andere woorden, belangrijke parameters, waarmee in het gemeentelijk beleid rekening kan gehouden worden”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

In Limburg zou dat een samenwerkingsproject kunnen zijn tussen S-LIM Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (cvba) Smart Region Limburg en de afvalintercommunale Limburg.net cvba.

Ik heb omtrent deze aangelegenheid een schriftelijke vraag gesteld aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld).

De minister vindt het goed idee, maar is voorlopig niet van plan om een initiatief vanuit Vlaanderen te nemen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Bart Somers.