Waarom betaalt de stad Sint-Truiden verschuldigde huur niet?

De stad en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) betalen de verschuldigde huur niet aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden.
Wordt daarmee de stadsbegroting kunstmatig opgesmukt?

Wat gebeurt er met mensen, die hun huur niet betalen?”, zegt Ludwig Vandenhove.
Die worden uit hun huis gezet. Moet dat dan hier ook niet gebeuren?

Het gaat onder andere over het voormalige Kapucijnenklooster in de Clement Cartuyvelstraat en een aantal andere ruimtes, die zijn ingenomen door het Sociaal Huis.
Tussen de stad/OCMW en het Zorgbedrijf Sint-Truiden is een beheersovereenkomst afgesloten met een vastgelegde maandelijkse vergoeding van 20 958,33 euro, op jaarbasis 251 500 euro. De stad laat dit contract gewoon liggen zonder het formeel goed te keuren en het Zorgbedrijf Sint-Truiden derft alzo jaarlijks 251 000 euro aan inkomsten. Bovendien betaalt de stad ondertussen de verwarming, de elektriciteit, etc.
Onvoorstelbaar.”

Gemeenteraadslid Filip Moers bracht dit punt ter bespreking en stemming als toegevoegd punt tijdens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn (=gemeenteraad) op maandag 31 augustus 2020.
De voltallige CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid stemde tegen. Nochtans zijn een aantal leden van die meerderheid pro deze overeenkomst in het Zorgbedrijf Sint-Truiden en stemmen ze daar ervoor, voorzitter Pascy Monette voorop.
"Weinig consequent!", besluit Ludwig Vandenhove. Maar dat weten we van dit college van burgemeester en schepenen, Pascy Monette voorop.

Hieronder vindt u het toegevoegd punt.