Vrijstelling onroerende voorheffing: een doorbraak?

Heel wat organisaties hebben in het verleden al bezwaarschriften ingediend, omdat
zij van mening waren/zijn dat zij in aanmerking komen voor de vrijstelling. Ook het Grondwettelijk Hof vindt de interpretatie te beperkend.

Minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft op dinsdag 3 maart 2020 toegezegd in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie.
dat hij op korte termijn werkt aan een aanpassing van het decreet.

Een goede zaak”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Zo zullen meer organisaties gebruik kunnen maken van deze voordelen.
Deze duidelijkheid en transparantie zijn zowel voor de betrokken actoren, als de Vlaamse overheid een goede zaak.”

De vraag, het antwoord en het verloop van het debat kan u vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitievan 3 maart 2020.