Vrije teelkeuze: geen ‘heilig’ principe voor mij

“De vrije teeltkeuze in de landbouwsector zorgt voor heel wat negatieve ontwikkelingen voor de natuur, het leefmilieu, het klimaat en de leefomgeving”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Enkele voorbeelden: enorme gedraineerde oppervlaktes, waterregimes in de polders, die kostbaar regenwater afvoeren naar zee en/of een ongeremd gebruik van grondwater voor laagwaardige teelten.

Als VOORUIT steunen wij de oproep van een aantal milieuorganisaties om binnen het Vlaamse landbouwbeleid gebruik te maken van een regionale teeltenatlas, afgestemd op de specifieke economische, ecologische en fysische voorwaarden in elke streek.
Een teeltenatlas zou kunnen sturend werken voor wat betreft de juiste teelt en de rotatie op de juiste plaats om de effecten op natuur, milieu, klimaat en omgeving te minimaliseren.
Vandaag wordt de keuze voor een teelt nog voornamelijk gebaseerd op economische motieven, voor alle belangrijke neveneffecten is er  geen of alleszins veel te weinig aandacht.

Ik ondervroeg Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v) tijdens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 1 juni 2022 over het principe van de vrije teeltkeuze.
Zijn antwoord- of dat van de Boerenbond (BB)?- is duidelijk: niet raken aan de vrije teeltkeuze.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Jo Brouns. (1)