VOORUIT wil een doorgedreven renovatieplan voor woningen

“Het renovatieritme ligt in Vlaanderen veel te laag.
Enkel via een gecoördineerde en collectieve aanpak kan het Vlaams woningpark klimaatneutraal gemaakt worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nu neemt de Vlaamse regering een aantal beperkte, maar ruim onvoldoende maatregelen qua collectieve renovatie van woningen.”

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 19 oktober 2021 lag er een decreet voor “wat betreft de vermindering van de onroerende voorheffing voor nieuwbouw en de toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief voor de aankoop van een enige eigen woning met een verbintenis tot ingrijpende energetische renovatie of tot sloop of herbouw”.
Het gaat om een wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.

“Ik herhaal: goede maatregelen, maar te weinig”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Uit de Vlaamse brede overweging blijkt dat een lagere onroerende voorheffing geen tot weinig bijkomende energie-efficiëntie teweegbrengt en dat er in verhouding tot de overheidskost weinig klimaatwinst is.
De voordelige tarieven komen vooral ten goede aan gezinnen, die over voldoende inkomen en kapitaal beschikken om energie-efficiënt te bouwen en/of te renoveren. Zij zorgen daarentegen niet dat de energieprestatie van woningen van minder kapitaalkrachtige gezinnen verbeteren. Nochtans is precies bij die laatste categorie de grootste klimaatwinst te boeken.

Het is nuttiger om registratierechten te verlagen, zij zorgen voor onmiddellijke financiële ruimte. Dit in tegenstelling tot korting op de onroerende voorheffing, die voor een toekomstig positieve cash-flow zorgt.

Er is een grote groep gezinnen met een laag inkomen, die het kapitaal niet heeft voor een ingrijpende energetische renovatie, ook niet met renteloze leningen en een stel premies.
Recente cijfers van Agoria - de Belgische sectorale werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven - tonen aan dat om en bij de 20% van de huishoudens meer dan 50.000 euro tekort heeft om een 2050-proof renovatie te kunnen financieren.
Nog eens 20% huishoudens heeft een kloof van 25.000 tot 50.000 euro.

Zonder systematische aanpak, waarbij er massaal collectief gerenoveerd wordt, gaan we er niet geraken in Vlaanderen.

De Vlaamse regering moet een doorgedreven renovatieplan uitrollen. Onze huizen moeten gewoon beter, zo kunnen we ook de energiefactuur onder controle houden.
Al het Vlaamse subsidie-, premie- en renteloze lening-beleid ten spijt, stellen wij nauwelijks vooruitgang vast voor wat betreft de renovatiegraad. Vandaar de VOORUIT-plannen binnen de New Social Deal.
VOORUIT wil een publiek gefinancierd fonds dat de energetische renovaties van private woningen pre financiert en laat terugbetalen via een zogenaamde 'nul op de meter'-mechanisme.

Ik heb namens VOORUIT voor het decreet gestemd.”

  • Zie onder andere ook ‘New Social Deal’ van dinsdag 5 mei 2020 op deze website.
     
  • Foto: Shutterstock.com.