VOORUIT wil deadline voor uitdoving van dierproeven

Op woensdag 14 juli 2021 vond er in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn een bespreking plaats met betrekking tot dierproeven.
Er was enerzijds een conceptnota van Open Vld en anderzijds een resolutie van Groen.

“Het zou goed zijn dat er een grondig debat zou plaatsvinden in het Vlaams parlement over het afbouwen van dierproeven.
Hoorzittingen met alle betrokken instanties zijn hierbij op hun plaats”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Voor VOORUIT is het duidelijk: er moet een einddatum gesteld worden voor dierproeven.
Er dient, in overleg met alle betrokken sectoren, een uitdoofscenario te komen voor dierproeven. En op een bepaald ogenblik moet het echt gedaan zijn.
Zolang die einddatum er niet komt, zullen dierproeven blijven doorgaan.
Als VOORUIT hebben wij vertrouwen in de wetenschap dat, als zij echt willen, er alternatieven voor dierproeven kunnen gevonden worden.
Als de wetenschap dat echt wil en zeker echt moet, kunnen ze dat.
Als die wetenschap erin slaagt om in minder dan één jaar vaccins te ontwikkelen tegen Covid-19, moet het eveneens mogelijk zijn om te komen tot een definitief uitdoofscenario, waarbij dierproeven niet meer nodig zijn.

Recent was er nog een terechte actie van Animal Rights tegen het gegeven dat Janssen Pharmaceutica nog steeds werkt met proeven op honden. (1)
Animal Rights heeft mijn steun.”

Hieronder vindt u het VOORUIT persbericht.

  • Foto: Shutterstock.com.