VOORUIT stemt tegen begrotingswijziging 2021 Vlaamse regering

In de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 29 juni 2021 heeft de eindstemming plaatsgehad over de begrotingsaanpassing 2021 van de Vlaamse regering.

Ik heb namens de VOORUIT fractie tegen gestemd, ook al zitten er voor ons een aantal eerder positieve elementen in deze begrotingswijziging. Maar deze begrotingsaanpassing light (BA light) valt terug op de begroting 2021, die voor ons als VOORUIT onvoldoende tegemoetkomt aan onze uitgangspunten.

Welke zijn de goede elementen in deze begrotingsaanpassing? Onder andere de extra middelen voor cultuur en onderwijs en de middelen voor het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) 6.

Wij zijn tevreden dat de Vlaamse regering (eindelijk) inziet dat investeren de beste manier is om sociaal-economisch uit deze Covid-19 crisis te geraken.
Daar waar onze fractie een jaar geleden nog als naïef en onrealistisch werd weggezet, zien we dat Vlaanderen, mede vooral dankzij de Europese Unie (EU), de ommeslag maakt naar meer investeringen.
Wij zullen als VOORUIT de uitvoering van het plan ‘Vlaamse veerkracht’ nauw blijven opvolgen.

Het woord besparen duikt alweer op in sommige kringen van de N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid.
Besparingen op kap van de Vlamingen zou nu het domste zijn wat er kan gebeuren.
Het zou precies de pas opgestarte relance kunnen vertragen en ons (opnieuw) in een crisis kunnen duwen.

Wij zien ook een aantal grote lacunes in deze begrotingsaanpassing. Het meest uitgesproken voorbeeld is dat er nog steeds geen structureel werk gemaakt wordt van de wachtlijsten binnen de welzijns- en zorgsector.

De positieve elementen ten spijt is deze BA light een gemiste kans om de oorspronkelijke begroting echt bij te sturen. Bovendien zitten er te weinig elementen in om tegemoet te komen aan het VOORUIT programma.”