Voedselregio’s in Vlaanderen

“De collega’s van Groen hebben een conceptnota neergelegd over de verankering van voedselregio’s in Vlaanderen in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid op woensdag 26 oktober 2022. (1) 
Wij steunen als VOORUIT dat idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
 
“Ik heb aangedrongen op hoorzittingen en op een verdere behandeling van dit beleidsitem.
 
Het is een positief voorstel van Groen, waar niet minder dan 22 aanbevelingen in zitten.
Er zijn nu al een aantal gemeenten in Vlaanderen, die werken aan een lokale voedselstrategie. Maar het gebeurt nog te weinig structureel.
Best zou er een globale Vlaamse visie uitgetekend worden, waarin zoveel mogelijk voedselregio’s zouden afgebakend worden.
De aanpak moet meer gestructureerd worden. Zo kan ook de korte ketenlandbouw opgeschaald worden. 
 
In deze voedselregio’s dienen maximaal landbouwers betrokken te worden.
Het kan voor hen een gedeelte van een nieuw verdienmodel zijn. Bovendien kan dit leiden tot een zekere vorm van verdere samenwerking tussen landbouw en natuur.
Waarom zulke voedselregio’s niet vasthangen aan de toekomstige Vlaamse Landschapsparken en Nationale Parken?
 
Een voedselregio:
-erkent en versterkt reeds bestaande initiatieven binnen de lokale voedselstrategie;
-heeft een voldoende grote afzetmarkt en voldoende consumenten;
-werkt met streekproducten en draagt alzo bij tot een sterkere streekidentiteit;
-stimuleert duurzame landbouw, onder andere door maximaal aandacht te hebben voor het dierenwelzijn;
-vrijwaart voldoende oppervlakte qua landbouwgronden voor lokale voedselproductie;
-heeft een eigen voedselregisseur, die coördineert en verbindt.
 
We kunnen veel leren van goede voorbeelden uit Wallonië en uit de buurlanden. Maar we moeten als Vlaanderen niet te bescheiden zijn, laat dat ook de conclusie zijn uit de buitenlandse projecten, die wij bezocht hebben.
Dat is gebleken bij het werkbezoek van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid aan Montpellier en Barcelona in mei 2022.
 
Voedselregio’s: over welke regio’s hebben we het?
Er moet vooral gezocht worden naar projecten, die goed kunnen samenwerken en die praktisch functioneren.
Voor alle duidelijkheid: wij praten hier niet over de kunstmatige regio-indeling, die de Vlaamse regering uitgetekend heeft. (2)
 
Ook in mijn eigen regio Haspengouw/Zuid-Limburg moet werk gemaakt worden vaan zo een voedselstrategie.
De stad Sint-Truiden kan daar de motor van vormen. Maar dan zou er moeten gestopt worden met de uiverkoop van de landbouwgronden van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en zouden die precies kunnen aangewend worden om op een andere manier aan landbouw te doen.”