Vleermuizen, groene daken en groene gevels

Ludwig en Hanne

"Vlaanderen moet meer aandacht hebben voor natuur en groen bij bouwprojecten en bij de inrichting van de openbare ruimte", zeggen Hanne Mengels en Ludwig Vandenhove, beiden kandidaat bij de Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei 2019.

Een vleermuis eet elke nacht 3.000 muggen, een gierzwaluw overdag zelfs 15.000.
Groen tempert de hitte van een stad en vangt overtollig water op.
Met kleine en goedkope ingrepen kan de bebouwde omgeving interessanter gemaakt worden voor mens en dier. 

Groene daken en groene gevels zijn voorbeelden van natuur inclusief bouwen.
We moeten meer de reflex maken om bij de inrichting van de bebouwde omgeving rekening te houden met de natuur, die er thuishoort.

De overheid kan dit opleggen via normen of kan subsidies voorzien voor natuur inclusief bouwen.

Werk voor Vlaanderen!

Prettig weekend.

Hanne en Ludwig