Vlaams minister Ingrid Lieten op bezoek bij Sint-Vincentius Sint-Truiden

Op dinsdagavond 28 februari 2012 heeft viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams
minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding Ingrid Lieten een bezoek gebracht aan de Sint-Vincentiusvereniging, Naamsevest 61 in/> Sint-Truiden.


Burgemeester
Ludwig Vandenhove/>, die het werkbezoek praktisch georganiseerd had, was erbij.

De bedoeling was vooral om met een aantal organisaties te overleggen hoe voedseloverschotten, bijvoorbeeld van warenhuizen (nog) beter hun weg zouden kunnen vinden naar de kansarmen toe.

Minister Ingrid Lieten had Sint-Truiden uitgekozen, omdat onze stad een voorbeeld is van samenwerking met de lokale Sint-Vincentiusvereniging onder voorzitterschap van de heer Philip Pirard, korpschef van de politiezone Hasselt - Zonhoven - Diepenbeek (Hazodi).”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Buiten nog een aantal andere Limburgse verenigingen van Sint-Vincentius waren onder andere vertegenwoordigers aanwezig van de Limburgse distributiesector, VOKA (Kamer van Koophandel)-Limburg, de Voedselbanken, de Sociale Kruideniers Vlaanderen en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen.

Er is vooral gekeken hoe naar de toekomst toe beter kan samengewerkt worden om (meer) voedseloverschotten in de grootwarenhuizen bij de kansarmen te krijgen.
Praktisch loopt dit niet altijd zo vlot, onder andere op het vlak van de voedselveiligheid en de (terecht) strenge controles van het Federaal Agentschap voor de veiligheid
van de voedselketen (
FAVV).

Het probleem is dat er een tekort aan voedselpakketten dreigt, omdat het aanbod van de warenhuizen afneemt.
Uit economische overwegingen kiezen die er steeds vaker voor om nog niet vervallen voedsel te vernietigen in plaats van het door het personeel te laten uitsorteren. Het gevolg is dat er steeds minder voedsel ingezameld wordt: van  12,5 miljoen kilo in 2009 tot 10,7 miljoen kilo in 2010.
Daartegenover staat dat een recordaantal van 117.400 Belgen vorig jaar pertinent een beroep deed op de voedselbanken.
In Limburg was dat niet anders.
In 2011 hebben meer dan 100.000 Limburgers minstens één keer een beroep moeten doen op steun van Sint-Vincentius.
De organisatie deelde 36.500 voedselpakketten uit.

Deze vergadering zal zeker een vervolg krijgen en er zal eventueel op het niveau van een stad een proefproject opgestart worden om na te gaan hoe dit concreet kan aangepakt worden.
Hulporganisatie Sint-Vincentius en de warenhuizen Carrefour en Delhaize gaan in Limburg een proefproject starten om tot een betere en efficiëntere verdeling van voedselpakketten te komen.

De aanleiding voor deze vergadering was de rechtszaak van ‘de muffinman’ Steven De Geynst, die vrij gesproken werd door het Gentse Hof van Beroep nadat hij twee jaar geleden gedagvaard werd wegens het ‘bedrieglijk wegnemen’ van 2 zakken oud/misbakken muffins uit een afvalcontainer van een Rupelmondse supermarkt.

Na de formele vergadering heeft minister Ingrid Lieten nog tijd uitgetrokken om het gebouw van Sint-Vincentius Sint-Truiden te bezoeken en uitgebreid van gedachten te wisselen met de talrijke aanwezige vrijwilligers.

Zie ook de teksten ‘Sint-Vincentius heeft een nieuwe vestiging’ van 4 september 2010 en ‘
Ludwig Vandenhove/> in informatieblad Sint-Vincentius’ van 31 mei 2011 op deze website.