Vlaams Kinderrechtencommissariaat moet blijven!

“Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat moet autonoom blijven”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waarom iets fusioneren of afschaffen dat goed werkt?”

Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers wil het Kinderrechtencommissariaat onderbrengen in het nieuw op te richten Vlaamse Mensenrechteninstituut (VMRI).
Ik herhaal: ik vind dat geen goede zaak.
Zulke inkanteling dreigt de autonomie en de onafhankelijkheid van de instelling weg te nemen.

Het Kinderrechtencommissariaat heeft al voldoende bewezen puik werk te leveren en echt op te komen voor de verdediging van de rechten en de belangen van kinderen. Bovendien mag het Kinderrechtencommissariaat zelf onderzoeken opstarten en adviezen opstellen als de instelling vindt dat dat nuttig en/of nodig is. Er moet bijgevolg niet gewacht worden op een vraag van de Vlaamse regering en/of het Vlaams parlement. (1)

Het VMRI wordt in feite opgericht op aandringen van vooral de N-VA.
De N-VA wil op die manier de kritiek afblokken van het Vlaams Belang op UNIA, het Interfederaal Gelijke kansencentrum, voor klachten over discriminatie.
In plaats van dat Vlaanderen uit UNIA stapt, zou de Vlaamse regering beter terugkomen op die beslissing.
Waarom dubbelwerk doen en alles nog wat ingewikkelder te maken? En de Vlaamse regering zou ook beter een afzonderlijk Vlaams Ouderrenrechtencommissariaat opstarten vergelijkbaar met het Kinderrechtencommissariaat.
Kinderen en ouderen verdienen dezelfde rechten.”