Visie 2010


Op 16 en 17 oktober 2010 vindt Visie 2010 plaats, het jaarlijks congres van sp.a, waar er zal gesproken worden over thema's, die er écht toe doen in onze samenleving.

Zoals bij de vorige edities worden er in Vlaanderen de ‘Visie 2010-voorrondes’ georganiseerd.

In de lokale afdelingen wordt het publiek uitgenodigd om samen met de mandatarissen en onafhankelijke experts, mee te denken en te discussiëren over volgende thema's:
- Een zeker pensioen;
- Veilige banken en een eerlijke fiscaliteit;
- Een sterke gezondheidszorg;
- Duurzame energie;
- Meer sociale gelijkheid.

In Sint-Truiden vond de Visie 2010-voorronde met Vlaamse parlementslid Els Robeyns en burgemeester Ludwig Vandenhove plaats op dinsdag 1 juni 2010 in/> Volkshuis Curieus rond het thema sociale gelijkheid.

“Collega Els Robeyns lichtte de vsietekst toe, maar al vlug draaide de discussie in de richting van de komende verkiezingen en de standpunten van de sp.a over de politieke actualiteit.
Het werd een levendige discussie.”, aldus Ludwig Vandenhove.

”Voor mij nog maar eens het bewijs dat we binnen de partij de militanten en (bestuurs)leden meer kans tot discussie moeten geven.”

Zie ook de website www.s-p-a.be.

Wie de volledige visietekst rond sociale gelijkheid wenst, kan mailen naar burgemeester@sint-truiden.be.