Verpaarding (landbouw)gronden: een probleem

Vlaanderen, met de hoge bevolkingsdichtheid, kampt met een tekort aan (landbouw)gronden.
De hoeveelheid grond, die oneigenlijk wordt ingenomen door paarden, wordt daarbij vaak als een probleem gezien.

Maar hoe groot is dat probleem van de zogeheten verpaarding?, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. 

“Door een nieuwe Europese regelgeving qua verplichte registratie zouden we binnenkort meer zicht moeten krijgen op de hoeveelheid grond, die wordt ingenomen door paarden in Vlaanderen.

Ik stelde een schriftelijke vraag aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits (cd&v).
Veel wijzer word ik niet van haar antwoord.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Hilde Crevits (cd&v) .