Verkiezingsstunt zorgt voor ongelijkheid tussen bewoners

“We merken dat op heel wat vlakken, maar nu ook op het vlak van de kosten bij de aanleg van (gescheiden) riolering”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Collega-gemeenteraadslid Filip Moers haalde het punt aan tijdens de gemeenteraad van maandag 7 december 2020.

“Het ‘Subsidiereglement voor de maximale afkoppeling van het hemelwater’ is ingegaan per 1 februari 2017, in feite vrij kort bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Het reglement bepaalde dat het college van burgemeester en schepenen vrijstelling kon verlenen voor bepaalde buurten of straten, zodat de inwoners op die locaties gratis konden aansluiten op de (gescheiden) riolering”, zei Filip Moers. “Dus in feite ‘à la tête du client’, een louter politieke beslissing, afhankelijk van de beoordeling door het schepencollege. Het is bijvoorbeeld pas na lang aandringen van mijnentwege en na een petitie van de buurt dat heel -en niet een bepaald gedeelte- de Driewilgenstraat een gelijke behandeling kreeg inzake de aansluiting op een nieuw gescheiden riolering.”

“Dat gratis systeem wordt nu vervangen door een aanvullende premie vanuit de stad Sint-Truiden bovenop de premie van Fluvius. Bovendien is deze nieuwe regeling niet enkel bestemd voor de aanleg van een gescheiden afvoersysteem op privaat domein, maar ook voor het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie en het aanbrengen van een infiltratievoorziening”, zeggen Filip Moers en Ludwig Vandenhove.

Toch raar dat zulk recent reglement nu al aangepast wordt.
Nemen we de deelgemeente Gelinden: bij heel wat inwoners in Gelinden heeft de stad Sint-Truiden de aansluitingen op privé-eigendommen laten uitvoeren door een private firma en betaald uit de stadskas.
In de Overbroekstraat zijn de rioleringswerken onlangs gestart en zullen de bewoners zelf de aansluitingen moeten (laten) uitvoeren op eigen kosten, enkel met een subsidie van Fluvius en de stad Sint-Truiden.

Door de beperkte duur van dit subsidiereglement lijkt het eerder te gaan om een politieke stunt, waardoor inwoners op een ongelijke manier worden behandeld.”

  • Foto: Shutterstock.com