Verbod op vee- en dierenmarkten?

Er zijn gelukkig steeds minder gemeenten, die nog vee- en/of dierenmarkten organiseren. De vraag stelt zich dan ook of er geen totaalverbod moet komen.

De bevolking wordt zich steeds meer en meer bewust van de negatieve gevolgen voor het welzijn van de dieren van deze manier van handel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Er zijn het transport en de leefomstandigheden waarin de dieren te koop worden aangeboden. Bovendien geeft dit aanleiding tot impulsaankopen.

In afwachting van een wettelijk en/of decretaal verbod moeten de gemeenten en de politiezones, bijvoorbeeld via de dierenpolitie, ervoor zorgen dat alles volgens de dierenwelzijnswetgeving verloopt.

Ik overweeg om een voorstel van decreet in te dienen voor een totaalverbod.

Tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 13 oktober 2021 heb ik Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand  Ben Weyts hierover nogmaals ondervraagd.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Ben Weyts. (1)

  • Foto:Shutterstock.com, Dennis van de Water.