Veiligheid

Politiekrant april ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

Privé-managers bij de politie?

“Geen privé-managers bij de politie, wel burgerpersoneel op voldoende hoog niveau, zodat ze ook beleidsvoorbereidend werk kunnen doen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Tentoonstelling Carine Cox in politiehuis!

Kunstenares Carine Cox stelt nog tot en met 1 maart 2008 haar werken tentoon in het politiehuis in Sint-Truiden.

Waarom Vlaamse ambtenaren geen stage laten lopen in steden en gemeenten?

"Heel wat personen, die van dichtbij betrokken zijn bij het besturen van Vlaamse steden en gemeenten, klagen over de betuttelende en soms zelfs wereldvreemde houding van de Vlaamse politiek en van de Vlaamse administratie ten opzichte van die steden en gemeenten."

Leerlingen Koninklijk Atheneum op bezoek bij de lokale politie!

Op vrijdag 11 januari 2008 hebben leerlingen van de laatste 2 jaren van het Koninklijk Atheneum (KA) een begeleid bezoek gebracht aan het politiehuis van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Politiekrant december ligt in de brievenbus!

Viermaal per jaar valt de politiekrant bij de inwoners van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in de bus.
Korpschef Philip Pirard en burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijven elke keer een voorwoord voor de politiekrant, dat u hier kan nalezen.

Meer politiepatrouilles in de winkelstraten na omschakeling naar de wintertijd!

Eind oktober zijn we overgeschakeld naar de wintertijd. Drie uur werd twee uur. Het wordt nu vroeger donker.
Het is een algemeen gegeven dat mensen zich sneller onveilig voelen in het donker en in de periode van het winteruur tijdens de wintermaanden.

Eerste buurtbarbecue lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken groot succes!

De lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken en de preventiewinkel van Sint-Truiden moeten het goede voorbeeld geven als het op buurtwerking aankomt. Vandaar ook de organisatie van een barbecue in de buurt van het Clockempoort-complex op woensdag 22 augustus 2007.

10 000,00 EUR schoolverkeerscheques aan deelnemende scholen!

Sinds 2004 sluit de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken jaarlijks een verkeersactieplan af met de federale overheidsdienst Mobiliteit en Verkeer om de verkeersveiligheid te verhogen. Die overheidsdienst stelt dan extra financiële middelen ter beschikking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

De wijkinspecteurs bezoeken 70 - 75-jarigen!

Binnen de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken werd, op initiatief van burgemeester Ludwig Vandenhove, in het begin van 2006 gestart met het bezoek van de 75-plussers. In totaal werden 4.564 75-plussers persoonlijk bezocht door de wijkinspecteurs (534 in/> Nieuwerkerken, 730 in/> Gingelom en 3.300 in/> Sint-Truiden).

Pagina's

Abonneren op RSS - Veiligheid