Veiligheid

Verbod vrachtwagens aan scholen: JA!

De stad Aalst heeft principieel beslist om vrachtwagens te verbieden aan scholen bij de begin- en eindtijd als gevolg van een recent dodelijk ongeval. (1) (2)

“Een goede beslissing”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
Ik heb begin 2017 al gepleit voor zo een verbod. (3)

Ik hoop dat de CD&V-N-VA-Open Vld- meerderheid in Sint-Truiden hier ook eens over nadenkt.

Strijd tegen racisme opvoeren!

Wat moet er nog gebeuren vooraleer politie en parket ambtshalve beginnen op te treden tegen de dagelijkse uitingen van racisme op sociale media?
Is het toenemend racisme in onze maatschappij niet stilaan een echte prioriteit aan het worden?
Er moet een echte pakkans komen!
Tijd voor echte actie tegen de stijgende onverdraagzaamheid!

Multidisciplinaire oefenhal PLOT officieel geopend

“Het doet altijd goed om als politicus te merken dat projecten, die je in gang gezet hebt, effectief afgewerkt worden."
Ik hoop dat ook de rest van de plannen voor de uitbouw van een totale veiligheidscampus in Zwarberg (Genk) aan de Horizonlaan 42 uiteindelijk zullen doorgaan.
Het totale veiligheidsgebeuren en zeker het personeel van de politie en de brandweer en het ambulancepersoneel hebben daar nood aan.

Minister-President verandert van gedacht

Toen Jan Jambon nog federaal minister van Binnenlandse Zaken was, was hij voorstander om de basisopleiding voor de politie in het reguliere onderwijscircuit onder te brengen.
“Nu hij minister-president van de Vlaamse regering is, is er geen letter meer van terug te vinden in het Vlaams regeerakkoord”.

En het veiligheidsonderwijs in het Vlaams regeerakkoord?

“Wat kunnen sommige politici toch snel van gedacht veranderen?
Het gaat over voormalig federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, nu minister-president van de Vlaamse regering”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Integrale veiligheid

"Integrale veiligheid is steeds één van hoofdaandachtspunten geweest tijdens mijn 18 jaar als burgemeester van Sint-Truiden", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
"De huidige burgemeester en het huidige stadsbestuur hechten daar duidelijk minder belang aan.

Integrale veiligheid: de (lokale) overheid moet ernaar streven dat elke burger zich zo goed mogelijk voelt, zich veilig voelt in alle mogelijke omstandigheden en op alle mogelijke plaatsen."

Voelt u zich veilig in uw gemeente?

Ludwig tijdens de infoavond in Beringen

Na Lommel en Beringen is Kortessem aan de beurt voor de informatieavond rond veiligheid.

Deze gespreksavond wordt in gans Limburg georganiseerd.

Spreker is Ludwig Vandenhove.

Zone 30: Ja of Neen?

Wat is nu van de zone 30 in Sint-Truiden?

Dat vraagt sp.a -gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

"Het reglement is al meer als een jaar geleden gestemd en de schilderingen op de grond zijn al maanden uitgevoerd.
Hetzelfde geldt voor de verkeersborden, die geplaatst zijn.
Misschien nutteloze kosten, alleszins voor een gedeelte als er uiteindelijk minder straten geselecteerd worden", zegt Ludwig Vandenhove.

Voelt u zich veilig in uw gemeente?

Veiligheid Beringen

Na Lommel is op 8 april a.s. Beringen aan de beurt voor de informatieavond rond veiligheid. Deze gespreksavond wordt in gans Limburg georganiseerd.

Spreker is Ludwig Vandenhove.

Vingerafdrukken op paspoorten: NEEN!

De Belgische regering heeft plannen - een voorstel van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon - om nog dit jaar vingerafdrukken te laten aanbrengen op identiteitskaarten. Nu wil het Europees parlement éénvormige identiteitskaarten en verblijfskaarten invoeren voor alle lidstaten, ook met vingerafdrukken. (1)

"Ik sluit mij aan bij de mening van een aantal experts dat de invoering van deze vingerafdrukken opnieuw een verdere stap is in de aantasting van onze privacy (2)", zegt Ludwig Vandenhove.

Pagina's

Abonneren op RSS - Veiligheid