Algemeen

Sint-Truidense ‘affaire carrousel’ draait door

“Na de affaire Veerle Heeren (CD&V), is er nu de affaire Jelle Engelbosch (N-VA) in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Audit Vlaanderen gaat over tot een forensische audit in verband met de aankoop van een stuk grond van de kerkfabriek in Velm door schepen Jelle Engelbosch. (1) (2)
Officieel is het grond om zijn geitjes op te plaatsen…

Nieuwsbrief nr. 124

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Meer middelen voor Limburgs onderwijs om taalachterstand weg te werken

Uit recente cijfers blijkt dat de Limburgse kleuters het slechtst scoren op de nieuwe taaltest, die algemeen wordt afgenomen in het Vlaamse kleuteronderwijs. (1)

Kan moeilijk anders”,  aldus Yves Vannijlen, provinciaal secretaris Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Onderwijs Limburg en Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger VOORUIT.
“De structurele onderfinanciering van het Limburgs onderwijs is de oorzaak van die taalkloof.

7de Open dartstornooi Ludwig Vandenhove

Op zondag 20 februari 2022 gaat het 7de Open dartstornooi Ludwig Vandenhove door.

Locatie: parochiezaal Velm, Sint-Martinusstraat 2, 3806 Velm (Sint-Truiden).

Iedereen is van harte welkom”, zegt Ludwig Vandenhove. “Als speelster/speler, maar ook als toeschouwer en/of om iets te komen drinken.”

Waar hebben wezen dat verdiend?

Wat een onrechtvaardige toestand”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Als VOORUIT, en dan vooral via collega Hannes Anaf, hebben we deze asociale toestand al meerdere keren aangekaart in het Vlaams parlement. Ook diverse middenveldorganisaties -vakbonden, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG), etc.- hebben al vaak aangedrongen bij Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke om deze discriminatie ongedaan te maken. 

Stikstofproblematiek: eerlijk zijn tegen de landbouwers

“We moeten eerlijk zijn tegen de landbouwers over de stikstofproblematiek”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 15 februari 2022.

Strafmaten beter op elkaar afstemmen

"De strafmaten voor de diverse wetten en decreten zouden beter en logischer op elkaar moeten afgestemd worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Het zou het eenvoudiger maken voor de rechters, die recht moeten spreken en die de omvang van straffen moeten bepalen. En het zou vooral duidelijker zijn voor de burger.

Enkele rit De Lijn 25% duurder: schandalig!

Het goedkoopste ticket om een enkele rit te maken met De Lijn kost vanaf vrijdag 1 april 2022 2,5 euro in plaats van 2 euro. Of een prijsstijging met 25%. (1)

Handhaving dierenwelzijn beter coördineren

“Er is de laatste jaren al veel verbeterd op het vlak van de handhaving van het dierenwelzijn. Maar er kan nog veel gebeuren, vooral door een betere samenwerking tussen de verschillende diensten en instanties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Achterpoort erfbelastingen sluiten

De krant Het Laatste Nieuws komt met een artikel over een serieuze achterpoort in de erfbelastingen. (1)

Die achterpoort moet zo snel mogelijk dicht”, zeggen VOORUIT en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
Voor gewone personen en gezinnen loopt de erfbelasting op onroerende goederen op tot 27%.
Wie een familiale vennootschap erft, komt er met een gunsttarief van 3% van af.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen