Algemeen

Landschapsparken en plattelandsontwikkeling

“Voor mij kunnen Nationale Parken en zeker Landschapsparken een belangrijke hefboom zijn voor plattelandsontwikkeling”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het zou de intentie concretiseren dat plattelandsontwikkeling niet enkel draait om landbouw, maar om een eerder horizontale aanpak over diverse beleidsdomeinen heen.
Daarnaast kunnen landschapsparken en bepaalde landbouwactiviteiten perfect complementair zijn aan elkaar.

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied: positief nieuws

Het plan van de leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied -een reservatiestrook voor pijpleidingen -wordt aangepast. En er komt een nieuwe inspraakronde.

Dat antwoordde Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van donderdag 24 februari 2022.

Nood aan betere Vlaamse overheidsdata

De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) pleiten in een gezamenlijk advies voor betere overheidsdata voor een sterk beleidsonderzoek en een goed bestuur.
Beide instanties roepen de Vlaamse regering op om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. (1)

“Oppositie niet enthousiast over stikstofakkoord”

Dat is de titel van een artikel in de nieuwbrief van vrijdag 25 februari 2022 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT).

De bijdrage handelt over de standpunten van de verschillende politieke partijen in het parlementair debat rond de stikstofdossier op donderdag 24 februari 2022. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove komt hierin aan bod namens VOORUIT.

Actualiteitsdebat bouwshift en stikstofproblematiek

Op donderdag 24 februari 2022 vond in het Vlaams parlement een actualiteitsdebat plaats over de bouwshift en de stikstofproblematiek, het zogeheten ‘Krokusakkoord’. (1)

“Collega-Vlaams volksvertegenwoordiger Bruno Tobback voerde het woord namens VOORUIT”, zegt Ludwig Vandenhove.
Wij dienden samen met Groen en VOORUIT een gezamenlijke motie in.

Nieuwsbrief nr. 125

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Ruimen van eendagskuikens moet ophouden

Wereldwijd worden volgens sommige bronnen elk jaar 6,5 miljard hanen om het leven gebracht, zodra ze geboren worden.
Waarom? Om louter economische redenen, mannelijke kuikens brengen minder op.

Geen geld voor tussenkomst in de energiekosten voor Truienaren

“Wij hebben als VOORUIT voorgesteld tijdens de gemeenteraad van maandag 21 februari 2022 om tussen te komen in de hoge energiekosten van de bevolking en zeker van de personen en gezinnen, die het moeilijk hebben.
Dat kan perfect met het geld van de dividenden, die de stad Sint-Truiden ontvangt uit de winsten van Greensky, het windmolenbedrijf, waarin de stad participeert”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.  

Wat gebeurt er met de beuken in de dreef naar Nieuwenhoven?

“Ik krijg heel wat ongeruste telefoons over de toestand van de bomen - lees beuken - in de dreef tussen de Hasseltsesteenweg en het provinciaal domein in Nieuwenhoven”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Wellicht heeft dat te maken dat heel wat Truienaren denken dat ik nog altijd bevoegd ben voor het provinciaal domein Nieuwenhoven, omdat dat in mijn vorig politiek leven -gedeputeerde provincie Limburg- zo was. Dat gebeurt wel meer.

Agentschap Justitie en Handhaving

Op dinsdag 15 februari 2022 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking en de stemming plaats van het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Justitie en Handhaving.

Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie.

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen