Algemeen

Graag ook aandacht voor de deelgemeenten

“Wat een contrast tussen het onderhoud van het openbaar groen/ openbaar domein in de deelgemeenten en het centrum van Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Elke inwoner betaalt toch evenveel belastingen.”

Water ‘ontzien’ bij grote bouwwerken

Geen water laten verloren gaan bij grote bouwwerken: dat is het voorstel van sp.a Sint-Truiden. 

De CD&V - N-VA - Open Vld coalitie stemde het ontwerp van reglement weg tijdens de gemeenteraad van maandag 31 augustus 2020.

Waarom betaalt de stad Sint-Truiden verschuldigde huur niet?

De stad en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) betalen de verschuldigde huur niet aan het Zorgbedrijf Sint-Truiden.
Wordt daarmee de stadsbegroting kunstmatig opgesmukt?

Wat gebeurt er met mensen, die hun huur niet betalen?”, zegt Ludwig Vandenhove.
Die worden uit hun huis gezet. Moet dat dan hier ook niet gebeuren?

Gemeenteraad Sint-Truiden: gezond verstand

“De democratisch verkozen gemeenteraadsleden in Sint-Truiden hebben (voorlopig?) gezond verstand gebruikt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden (CD&V-N-VA-Open Vld) kreeg geen meerderheid tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 31 augustus 2020 om de verkoop van patrimonium ‘zelf’ te regelen.”

Hieronder vindt u het persbericht van sp.a fractieleider Gert Stas.

Dringend onderzoek relatie dieren/volksgezondheid nodig

“De huidige Covid-19 crisis toont aan dat de nodige voorzichtigheid geboden is inzake de relatie dieren/volksgezondheid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik sta dan ook volledig achter de OPEN brief, die een coalitie van (dieren)artsen, organisaties en onderzoekers van allerlei Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen geschreven heeft.
Zij pleiten daarin voor meer en dringend wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van nauw contact tussen dieren en mensen.

Gelijke onderwijskansen voor iedereen!

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove op de eerste dag van het schooljaar.

Burger mag niet weten wat haar/zijn gebouwen waard zijn

“Ongezien”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“De verkoop van de stadsgebouwen gebeurt tegenwoordig ‘achter gesloten deuren’ in Sint-Truiden. (1)

Dat komt ervan als je een enorme financiële put maakt. Hopelijk zullen de gemeenteraadsleden van de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid dat ook zomaar niet nemen.

Zij leren niets

“Het huidige college van burgemeester en schepenen in Sint-Truiden, CD&V en Open Vld, nochtans aangevuld met N-VA, heeft niets geleerd van het vorige”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Dat blijkt uit ‘de luxueuze opening’ van de Groenmarkt op vrijdag 28 augustus 2020.

Gelukkig voor ons als sp.a hebben ze de stem van de burger niet begrepen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018.

Ook in Corona-tijden moet er democratie zijn

Op maandag 31 augustus 2020 gaat de eerste gemeenteraad in Sint-Truiden door na het groot verlof.
Opnieuw digitaal, hoewel de gemeenteraad van 29 juni 2020 al lijfelijk georganiseerd werd in de ‘GAZO’, Gazometerstraat 3 met veilige 1,5 meter afstand tussen alle gemeenteraadsleden.

Nieuwsbrief nr. 48

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen