Veel volk op de nieuwjaarsreceptie van sp.a Sint-Truiden

Er was veel volk op de nieuwjaarsreceptie van sp.a Sint-Truiden, die dit jaar doorging in het parochiaal cultureel centrum Velm, Sint-Martinusstraat 8 in 3806 Velm (Sint-Truiden).

Kersvers lid van Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad Danielle Degline heette de aanwezigen welkom.

Nadien was er een korte toespraak van gemeenteraadslid en gedeputeerde Ludwig Vandenhove. 

 

Hieronder vindt u de volledige tekst van de nieuwjaarstoespraak.

 

Beste vrienden

 

Een gelukkig 2013 voor u, de ganse familie en allen, die u dierbaar zijn.

 

Het is een cliché, maar ook de waarheid: voor alles een goede gezondheid.

Om Steve Stevaert te citeren: “Wie gezond is, heeft veel wensen, wie ziek is, heeft maar één wens, opnieuw gezond worden.”

 

Ik wil u in mijn persoonlijke naam van harte welkom heten op deze traditionele nieuwjaarsreceptie, die we elk jaar op een andere locatie proberen te laten doorgaan.

Dit jaar is Velm aan bod en daarnet heeft Danielle Degline u hier al als kersvers lid van de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad verwelkomd namens de ganse Socialistische familie uit Sint-Truiden.

 

Bedankt aan iedereen op wie we in 2012 weer hebben mogen rekenen om ons, in welke mate dan ook, te helpen in onze partijwerking en bij de afgelopen gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

 

2012 was voor sp.a Sint –Truiden een goed jaar en een slecht jaar.

Een goed jaar, omdat we als sp.a goed uit de gemeente- en provincieraadsverkiezingen zijn gekomen - het minst verloren als traditionele partij en zelfs gewonnen en de sterkste partij als het kartel met Groen was verder gezet – en omdat we een schitterende groep kandidaten hadden, die inmiddels een echte vriendengroep geworden is.

Hierbij komt nog de aanduiding van Ludwig Vandenhove als gedeputeerde.

Een slecht jaar, omdat we net niet het al lang op voorhand gesloten bestuursakkoord tussen CD&V en Open Vld hebben kunnen breken. Trouwens, vergeet het niet en blijf het overal herhalen, het gaat om een akkoord tot en met 2024.

Hadden we nog enkele dagen meer gehad na de bekendmaking door lijsttrekker Ludwig Vandenhove van het voorakkoord op TV-Limburg (TVL) hadden we de meerderheid gebroken.

 

Zie ook mijn tekst van 17 oktober 2012 “Gelijk hebben is niet (altijd) gelijk krijgen” op deze website.

 

Partijgenoot Peter Dufaux heeft een goede analyse gemaakt van de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 per buurt/dorp/wijk.

Deze cijfers kunnen mee als basis dienen om onze sp.a-werking bij te sturen en/of te intensifiëren in bepaalde buurten/dorpen/wijken.

 

De volgende verkiezingen zijn al begonnen: de Europese, de federale en de Vlaamse in 2014 en de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2018.

De volgende verkiezingen beginnen de dag na de vorige.

 

Om de bevolking, onze potentiële kiezers, te overtuigen moeten we kunnen blijven vertrekken van een sterke structuur.

 

De fracties in gemeenteraad, OCMW-raad en politieraad zijn al aangeduid.

Het is een goede mix van ervaring en vernieuwing.

Die vernieuwing zal in de loop van de 6 jaar, via opvolging, verder gezet worden.

 

We zitten als sp.a nu na 18 jaar opnieuw in de oppositie.

Vermits CD&V en Open Vld er bewust voor gekozen hebben te vertrekken met een nipte meerderheid van 17 zetels, zullen we hen onder geen enkele omstandigheid ‘depanneren’.

Medelijden met iemand, die er om welke reden dan ook niet kan zijn, bestaat in zulke omstandigheden niet.

Dit geldt voor de gemeenteraad en voor de OCMW- en de politieraad.

Onze fractieleiders Filip Moers (gemeenteraad) en Daniëlle Degline (OCMW-raad) zullen op hun hoede moeten zijn.

 

Oppositie betekent voor mij dit beleid kritisch beoordelen en zelf zoveel mogelijk voorstellen doen, bijvoorbeeld via het zelf agenderen van punten en/of zelf de gemeenteraad samenroepen.

 

Geen oppositie om de oppositie, maar de zaken duidelijk benoemen.

Respect dwing je af door duidelijk voor de eigen, goed onderbouwde standpunten uit te komen, niet door kruiperig of onderdanig te doen.

Is dit negatief? Neen, dit is de taak van de oppositie en een democratie kan maar werken met een meerderheid en een oppositie. Daarom heb ik ook nooit geloofd in afspiegelingscolleges. Bovendien horen mensen niet graag de waarheid en in onze steeds meer individualistische en op media en perceptie gebaseerde maatschappij wordt dit al snel afgedaan als negatief.

 

Wij zullen er alles aan doen om u als leden en militanten, maar ook de ganse bevolking, te informeren over onze aanpak via vergaderingen en eigen publicaties, maar evenzeer via de pers.

Van deze laatste hopen we natuurlijk dat ze wat objectiever gaat berichten dan dit de voorbije legislatuur het geval geweest is.

 

We zijn al bezig om het overkoepelend bestuur en het bestuur in de diverse onderafdelingen opnieuw op te starten en we plannen voor eind maart een algemene vergadering, waarop we een spreker zullen uitnodigen. Inmiddels doen talrijke vrijwilligers er alles aan om volkshuis Curieus en de S Plus –afdeling te laten draaien, waarvoor ik ze wil bedanken, en verneem ik dat onze jongerenbeweging Animo opnieuw hun werking tracht te verruimen.

 

Onze mandatarissen zullen zich moeten inleven in hun nieuwe rol in de oppositie en zullen zich moeten herorganiseren dat ze dicht bij de burger blijven en weten wat er leeft.

Dat was onze sterkte in de meerderheid, dat moet ze nu blijven in de oppositie.

 

En Groen?

Het verleden is het verleden, maar mijn visie ter zake blijft dat we in Sint-Truiden, net zoals trouwens in heel Vlaanderen, alle progressieve krachten moeten proberen te bundelen, dus ook Groen.

Wij zullen als sp.a bekijken hoe dit het best gebeurt, bijvoorbeeld via vergaderingen, activiteiten, publicaties, etc.

 

Ik wil iedereen bedanken, die er mee voor gezorgd heeft dat deze nieuwjaarsreceptie kan doorgaan, niet in het minst Dee Jee (DJ) Louis uit Aalst, die altijd gratis voor ons de muzikale omlijsting en ambiance verzekert.

 

Nog een prettige verderzetting van deze nieuwjaarsreceptie.