Vakantiewerkingen stad Sint-Truiden ook dit jaar weer groot succes!

Gedurende de recente vakantieperiode hebben weer heel wat gezinnen gebruik gemaakt van de diverse vormen van kinderopvang, die de stad Sint-Truiden aanbiedt.

“Ik ben hier bijzonder blij over.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger. “Investeren in de jeugd en in jongeren is immers investeren in de toekomst.
 

 

 

 

 

Nog meer dan de voorgaande jaren is er door de diverse stadsdiensten, maar in het bijzonder door de jeugd-, sport- en de welzijnsdienst een ruim aanbod aan vakantieactiviteiten gecreëerd, zodat kinderen en jongeren, afhankelijk van hun interesse, hun gading konden vinden en samen met leeftijdsgenoten leuke en actieve activiteiten konden doen in de vakantie.

Ook was er opnieuw professionele begeleiding, waarbij 125 jobstudenten de gelegenheid kregen om de nodige professionele ervaring op te doen. Niet alleen voor de begeleiding van de kinderen en jongeren, werd er een beroep gedaan op jobstudenten, want in het kader van het jongerenpartnership en het ecologisch onkruidbestrijdingsteam konden bovendien 91 jongeren op een nuttige manier een zakcentje verdienen.

“U merkt het”, zegt Ludwig Vandenhove, “de vakantiewerking wordt maximaal gekoppeld aan het jobstudentenbeleid.”
Nieuw dit jaar is het project ‘speelpleinen’ waarbij twee maanden lang in totaal 13 jobstudenten werden ingeschakeld om speeltoestellen te poetsen, te behandelen tegen houtrot en daar waar nodig witte zand aan te voeren. Doel van dit opzet was aan de kinderen een veilige en aangename speelruimte aan te reiken in hun woonomgeving.

 

 

Hieronder enkele cijfergegevens over de vakantiewerkingen:
- 350 kinderen namen deel aan de sport- en voetbalkampen; 
-
 de streetsoccerinstallaties, die in diverse wijken en buurten geplaatst werden en de powerplaysoccerkooi op het grasveld aan sporthal Sint-Pieter, waren populair bij het jonge volkje, maar exacte cijfers zijn niet beschikbaar;
-
 jeugd, sport en spel was 36 dagen in de vakantie toegankelijk voor kinderen en jongeren en om en bij de 6 120 kinderen gingen in op het aanbod;
-
aan de speelpleinwerking namen zo'n 1 800 kinderen deel;

- ook de speelstraten (13 dagen) waren een succes met een opkomst van 236 kinderen;
-
 op het initiatief van de mobiele skateterreinen in diverse deelgemeenten kwamen er veel positieve reacties binnen;

- het specifieke aanbod voor 15- tot 25-jarigen had dit jaar veel succes. Ongeveer een 80 jongeren namen deel aan het aanbod.
-
 in de vakantieopvang 't Wolfke konden dit jaar 25 kinderen met een handicap terecht voor kwalitatieve opvang, onder professionele begeleiding.

 

De buitenschoolse kinderopvang Tutti-Frutti stond in voor de opvang van 296 kinderen.

 

 

“Door dit gevarieerd aanbod aan vrijetijdsinitiatieven tijdens het groot verlof slagen we er in om iets te doen naar alle bevolkingscategoriën toe.
En zeggen dat er op dit ogenblik is Sint-Truiden politici rondlopen, die de prijzen hiervoor willen verhogen.
Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) zal zich hier blijven tegen verzetten.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Met al deze vrijetijdsinitiatieven voor de jeugd tijdens de vakantieperiode wil het stadsbestuur benadrukken dat het belangrijk is om kinderen en jongeren creatief en positief bezig te houden. Immers, zolang je kinderen en jongeren creatief en positief kan bezighouden, doen ze ondertussen niets verkeerd.

 

 

Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove was bij heel wat vakantiewerkingen aanwezig.
Hieronder vindt u een aantal sfeerfoto’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Sint-Truiden voert een actief jobstudentenbeleid!’ en ‘Jobstudenten bereiden zich voor op de vakantie!’ op deze website.