Vaccinatie seizoenarbeiders moet sluitend zijn

In de fruitteelt en de landbouw zijn er nog al wat buitenlandse seizoenarbeiders actief.

Het is belangrijk, in het kader van de globale volksgezondheid, dat ook zij tijdig gevaccineerd worden tegen Covid-19”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.
Ik heb eerst een poging gedaan om er een mondelinge vraag over te stellen in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding .
Om de veertien dagen kunnen daar detailvragen gesteld worden over de vaccinatiecampagne, maar “er is nauwelijks aan de beurt te geraken.””

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister.

  • Foto: Shutterstock.com.