Uitspraak: "Moeten we de volwassenen niet opnieuw opvoeden?"

Als stadsbestuur en lokale politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doen wij heel wat inspanningen qua verkeersopvoeding naar kinderen, jongeren en scholen toe.


Zo hebben we onlangs al voor 12e keer op rij de ‘Week van de zwakke weggebruiker’ georganiseerd. Leerkrachten zeggen mij ook dat al deze acties hun vruchten afwerpen in de zin dat kinderen en jongeren zelf op steeds jongere leeftijd zich bewust worden van de verkeers- en mobiliteitsproblemen.
Goed nieuws dus!

Maar ondertussen merk ik dat volwassenen steeds minder en minder rekening houden met de geldende verkeersregels. Misschien moeten zij wel weer (opnieuw) opgevoed worden, meer dan de kinderen en de jongeren!

Hetzelfde geldt trouwens voor bepaalde andere thema’s, zoals de problematiek van zwerfvuil.

Burgerzin noemt zoiets in het vakjargon!