Uitbreiding UNESCO dossier met gemeenten van de Westelijke mijnstreek

“Het kandidaatdossier van ‘Hoge Kempen’ om als United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO)-werelderfgoed opgenomen te worden, moet uitgebreid worden met een aantal deelgebieden in West-Limburg”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove namens sp.a Limburg.
“Als je weet dat de landschapswaarden zeer vergelijkbaar zijn tussen het oorspronkelijke dossier en de mijnstreken in het westen van Limburg, moeten we hier als gehele provincie een sterk dossier van maken!”

sp.a-provincieraadslid Maurice Webers deed hierover een tussenkomst tijdens de 2de novemberzitting van de provincieraad op woensdag 9 november 2016.

Hieronder vindt u het persbericht van sp.a Limburg.

Zie ook Limburgse ‘Hoge Kempen’ bevestigt als wandelregio van 29-02-2016 en Uitspraak: "Werelderfgoed" van 23-10-2008 op deze website.