Trouwen op diverse locaties in Sint-Truiden: ja, maar...!

“Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!) heeft niets tegen het voorstel van CD&V-gemeenteraadslid Carl Nijssens om in de toekomst burgerlijke huwelijken op diverse plaatsen in Sint-Truiden toe te laten, maar dan moet dit gebeuren op basis van een ernstig voorbereid dossier.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Tijdens de vorige gemeenteraad van maandag 18 april 2011 heb ik voorgesteld om deze aangelegenheid te bespreken met diensthoofd burgerzaken Valère Raskin en het betrokken gemeenteraadslid en zo is het ook gebeurd.
De afspraak was dat de dienst een voorstel zou uitwerken.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

Blijkbaar wil gemeenteraadslid Carl Nijssens daar niet op wachten, omdat het hem niet te doen is om een goede, sluitende regeling, wel om nu één aanvrager tevreden te stellen. Louter dienstbetoon dus in plaats van beleid. Maar dat zijn we ondertussen gewoon van de feitelijke nieuwe alternatieve meerderheid van CD&V en Open VLD.

 

 

“Wij hebben daarom tijdens de gemeenteraad van maandag 30 mei 2011 tegen het voorstel van reglement van de CD&V gestemd, ook omwille van talrijke juridische en praktische problemen en het gegeven dat zoiets een tijd lang op voorhand naar de bevolking toe moet gecommuniceerd worden opdat iedereen en niet enkel de ‘happy few’ van de mogelijkheid om elders dan in de abdij (of kortelings opnieuw het stadhuis) te trouwen, zou kunnen gebruik maken.
Bovendien is de dienst burgerlijke stand één van de best werkende diensten bij de stad Sint-Truiden en wens ik wel degelijk rekening te houden met hun gefundeerde opmerkingen om tot een ernstig en sluitend reglement te komen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

“Tijdens de vorige 2 legislaturen was ik voor de CD&V ‘de boeman’ van het personeel, nu verdedig ik het personeel blijkbaar teveel. Nochtans is mijn houding niet veranderd: als stadspersoneel slecht werkt, zeg ik dit, maar als ze goed werken, zeg ik dat ook.”

 

 

Nog dit: onder mijn burgemeesterschap zijn er heel wat initiatieven genomen om de burgerlijke huwelijksplechtigheden in Sint-Truiden op te waarderen. Zo krijgen alle jonggehuwden sedert 1 januari 1995 een aantal geschenken, waaronder elk jaar een origineel kunstwerk en een aantal waardebonnen. Bovendien is het aantal momenten waarop gehuwd kan worden fors uitgebreid.
Zelfs op een zondag is een burgerlijk huwelijk in Sint-Truiden mogelijk.”, besluit burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

 

Hierover is ook een artikel verschenen in Het Laatste Nieuws van 3 juni 2011 en in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad van 4 juni 2011.

 

 

Zie onder andere de tekst ‘Voorstelling huwelijksgeschenken voor 2011!’ van 15 januari 2011 op deze website.