Treinreizigers zijn (weer) de dupe

"Het is goed dat de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) eindelijk de parkings aan het station van Sint-Truiden gaat heraanleggen.
Het heeft al te lang geduurd voor die parkeerplaatsen gefatsoeneerd worden", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Maar de keerzijde van de medaille is dat de NMBS blijkbaar vanaf dat ogenblik de parkings betalend gaat maken voor iedereen, dus ook voor de gebruikers van de trein en het ander openbaar vervoer. (1)
Dat laatste vind ik onvoorstelbaar, het is de bevestiging dat er in dit land en in Vlaanderen geen echt globaal mobiliteitsbeleid is.
In deze periode van automatisering en innovatie zou het heel eenvoudig zijn om een onderscheid te maken tussen gebruikers van het openbaar vervoer en andere parkeerders.
Mijn uitgangspunt is dat de trein- en busgebruikers gratis zouden moeten kunnen blijven parkeren en dat de anderen zouden moeten betalen.
Elke bijdrage, die kan geleverd worden om het autogebruik te verminderen, moet aangegrepen worden. Of zijn er ineens geen leefmilieu- en klimaatproblemen meer? Bovendien is er op dit ogenblik een heel debat aan de gang over de te hoge brandstofprijzen. Terecht, maar op een ogenblik dat de overheid nadenkt over prijsverlagingen op brandstof en/of tegemoetkomingen voor auto's, zou dat evenzeer of misschien nog meer moeten gebeuren voor het openbaar vervoer. Bijgevolg nog een reden om net nu niet de ticketprijs van De Lijn te verhogen (2) en/of gebruikers van het openbaar vervoer te laten betalen voor de parking.
Zijn dat geen prijsstijgingen qua mobiliteit? Waar zit de logica?

Wraakroepend vind ik eveneens dat de stad Sint-Truiden, in tegenstelling tot andere gemeenten en steden (petities; moties op de gemeenteraden; etc.), niets ondernomen heeft om de NMBS te overtuigen om de parking gratis te houden. Integendeel, zij hebben aan de NMBS laten weten dat zij het goed vinden dat er moet betaald worden, omdat dit 'spoort' met het parkeerbeleid van de stad Sint-Truiden. Zo willen ze dat de parking onder de Gazometersite (GAZO) voldoende zou opbrengen. Nochtans staat die vaak grotendeels leeg.

Een parkeerbeleid moet op zich staan en mag niet dienen om de stadskas te spijzen.
Ondanks de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Truparc, slaagt de CD&V-Open Vld-N-VA er niet in een globaal parkeerbeleid te ontwikkelen.
Er zijn actueel de parkeerproblemen rond het zwembad en het sportpark op Sint-Pieter en nu is er de problematiek rond het station.

Wij missen een consequent mobiliteitsbeleid in Vlaanderen, maar ook in Sint-Truiden."     

  • Foto: commons.wikimedia.org, Japplemedia, eigen werk.