Trambus: weer een dode mus voor Limburg?

“Voor mij wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Voor mij komt dat bij in het rijtje van al datgene wat Limburg niet krijgt, waar het eigenlijk recht op heeft.
Het moest maar eens om Antwerpen gaan…

“Blijkbaar weten er nog maar weinigen wat de oorspronkelijke bedoeling was van wijlen Steve Stevaert toen hij het Spartacusplan lanceerde: betere en snellere verbindingen binnen Limburg en betere aansluitingen op de stations met de bedoeling Limburg beter te ontsluiten.

De huidige plannen van de Vlaamse regering zijn hoogstens een kleine stap in die richting. Dat is zeker zo zolang er geen duidelijkheid en timing is over een echte vrije busbaan, waarop die trambus kan rijden. (1)

Slecht werk van de Limburgers in de Vlaamse regering: bevoegd minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir en minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Jo Brouns.
Als zelfs twee Maaslanders als Vlaams minister, Lydia Peeters en Jo Brouns, er niet in slagen om het Maasland eindelijk ontsloten te krijgen, wie dan wel?

Om dan nog niet te spreken over de vele kosten, die al gemaakt zijn voor het Spartacusplan en de schadevergoeding, die vermoedelijk zal moeten betaald worden aan Nederland. (2)

Het is simpel wat de Limburgers vragen: voer uit wat Steve Stevaert oorspronkelijk voorstelde als Spartacus. En of het via treinen (federaal) - wat sommigen blijven verdedigen - en/of via (snel)trams (Vlaams) moet, is van ondergeschikt belang. Maar deze beslissing rond deze trambussen komt daar geenszins aan tegemoet.

Personen zullen hun auto maar laten staan als ze met het openbaar vervoer even snel of sneller ergens kunnen geraken.
Blijkbaar wil de Vlaamse regering dat niet begrijpen.”

Hieronder vindt u de perstekst van VOORUIT Limburg.