Toegankelijkheid: kan VEEL beter!

De studie over de evaluatie van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juni 2009 is publiek gemaakt.

Eindelijk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De studie was eigenlijk in de herfst van vorig jaar al klaar, maar wordt nu pas bekendgemaakt.
Ik begrijp dat als ik de tegenvallende resultaten zie, ronduit bedroevend.

Vermits de officiële communicatie achterbleef, heb ik dan maar een schriftelijke vraag gesteld aan minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.

De minister antwoordt dat hij samen met minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir de komende maanden een plan van aanpak wil uitwerken.
Ik hoop dat beide ministers de resultaten van deze studie ernstig nemen en dat er ook middelen en mogelijkheden zullen voorzien worden voor opvolging en handhaving.
Het is altijd hetzelfde in Vlaanderen: decreten, verordeningen, resoluties, etc., maar te weinig of zelfs geen controle.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.  • Foto: shutterstock.com.