Te weinig hemelwaterplannen!

Gemeentelijke hemelwaterplannen zijn een belangrijk gegeven en een belangrijk beleidsinstrument tegen wateroverlast en tegen droogte. De Vlaamse overheid zou dan ook best het uittekenen en de uitvoering ervan stimuleren en plannen

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deelt mijn mening daarover”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook mijn voorstel om op de éne of andere manier hiervoor een financiële tegemoetkoming te voorzien, is de minister genegen.

Ik citeer uit haar antwoord: “Ik heb aan mijn administratie  de opdracht gegeven om een kader uit te werken om gemeentelijke hemelwaterplannen te verplichten én het ambitieniveau ervan op te trekken.” En: “De opmaak van een visie is uiteraard belangrijk, maar de werkelijke uitvoering op terrein is dit nog veel meer. Ik ben dan ook aan het onderzoeken hoe ik het uitvoeren van acties uit deze plannen kan ondersteunen.”

“Het antwoord op mijn schriftelijke vraag geeft een goed overzicht van de stand van zaken van hemelwaterplannen in Vlaanderen.
Er is nog heel wat werk te doen!”, aldus Ludwig Vandenhove.

Voor de provincie Limburg geeft dit het volgende (1):

-slechts 2 gemeenten zijn volledig in orde: Heusden-Zolder en Tessenderlo;
-in 15 gemeenten is het plan in opmaak;
-in 24 gemeenten geeft het bestuur aan dat de opmaak van een plan eraan komt;
-Lommel geeft aan dat de opmaak van een hemelwaterplan niet nodig is.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.


GEÏNTERESSEERDEN KUNNEN DE GEDETAILLEERDE INFORMATIE VOOR DE VLAAMSE EN/OF LIMBURGSE GEMEENTEN BEKOMEN DOOR TE MAILEN NAAR ludwig.vandenhove@vlaamsparlement.be.