Subsidies: niet elke gemeente of stad is Antwerpen

Elke dag in het nieuws: het dossier van Lets Go Urban (LGU) met het gezicht van de organisatie Sihame El Kaouakibi.

Voor heel wat collega’s is dat blijkbaar een aanleiding om alle overheidssubsidies aan alle organisaties in twijfel te trekken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Voor mij niet: het is niet omdat Antwerpen zijn werk niet goed doet dat andere gemeenten of steden dat niet doen en/of dat verenigingen en hun talrijke vrijwilligers moeten ‘gebrandmerkt’ worden.

Voor alle duidelijkheid: zolang iemand niet veroordeeld is door de rechterlijke macht is betrokkene onschuldig. Dat geldt ook in dit dossier.

Op dinsdag 20 april 2021 waren er heel wat vragen, rechtstreeks en onrechtstreeks, met betrekking tot dat dossier in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement. (1)
Vermits ik twee commissies tegelijkertijd aan het volgen was - ook nog de Commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie - ben ik niet zelf actief kunnen tussenkomen. En ook in de plenaire vergadering op woensdag 21 april 2021 was er een vraag en een debat naar aanleiding van moties van Partij van de Arbeid (PvdA) en het Vlaams Belang. (2)

Subsidies gaan over overheidsgeld, geld dat binnenkomt via het betalen van belastingen door de burgers. Elke euro subsidie moet dan ook gecontroleerd wordenDat is toch logisch, dat behoort tot de normale werking van elke overheid. 

Maar het is niet omdat sommige gemeenten of steden, zoals nu bijvoorbeeld Antwerpen, geen of onvoldoende controles doen, dat alle subsidies of alle organisaties, die subsidies ontvangen, in een negatief daglicht moeten gesteld worden. Maar dat gebeurt nu wel.

Als ik dan vaststel dat er tevens heel wat vragen in die richting komen vanuit N-VA (grootste partij in het Antwerpse college van burgemeester en schepenen) en van Open Vld (de partij van Sihame El Kaouakibi) val ik bijna achterover.
Zou het niet beter zijn om wat meer in eigen boezem te kijken vooraleer algemene beleidsmaatregelen te overwegen en/of voor te stellen?
Zijn er al niet voldoende controlerende instanties, die goed werk leveren, zoals Inspectie van Financiën, het Rekenhof en Audit Vlaanderen?

Ik blijf  geloven in het verenigingsleven en de subsidiepolitiek vanuit de overheid voor die verenigingen en de talrijke vrijwilligers.
Blijkbaar is (eventueel) misbruik van één organisatie en/of van één persoon voldoende om een heel systeem in twijfel te trekken.

Ik vind het goed dat Vlaanderen een subsidiedatabank wil uitwerken en daaraan eventueel alle provinciale en gemeentelijke subsidies wil koppelen. Maar elke gemeente, die zichzelf respecteert, heeft al lang zo een databank, lees overzicht. Bovendien moet het dan gaan om alle subsidies, ook die naar het bedrijfsleven en socio-economische organisaties gaat. En naar die structuren, die altijd maar klagen dat de staat boven zijn stand leeft en dat ze teveel belastingen moeten betalen, maar ondertussen wel met de handen openstaan.

Uit gevallen zoals LGU moeten conclusies getrokken worden, maar dat is iets anders dan veralgemeningen en zelfs het kind met het badwater weggooien. 
Vlaanderen wordt elke dag ‘erger’.”