Subsidie bemiddelaar verlengd!

“Goed nieuws”, zegt Ludwig Vandenhove, burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

“De dienst Grootstedenbeleid van de programmatorische federale overheidsdienst (POD) heeft laten weten dat onze subsidie voor de aanstelling van een bemiddelaar, in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), verlengd wordt.
Het bedrag wordt zelfs opgetrokken van 50 153,34 EUR tot 53 000,00 EUR.
De bemiddelaar wordt ter beschikking gesteld aan de stad Sint-Truiden, maar werkt voor het hele gerechtelijke arrondissement Hasselt.

De bemiddelaar heeft als taak de bemiddelingsprocedure te begeleiden bij GAS.
Deze bemiddeling is verplicht voor minderjarigen vanaf 16 jaar en facultatief voor meerderjarigen.

Nu de wetgeving op de GAS serieus zal uitgebreid worden (hogere bedragen, uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden en verlaging van de leeftijd tot 14 jaar) komt deze subsidie en het personeelslid ons nog meer ten goede.

Persoonlijk blijf ik een grote voorstander van GAS.
Ik heb indertijd als federaal volksvertegenwoordiger de oorspronkelijke wetgeving nog mee tot stand gebracht en de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken was één van de eerste politiezones in België (vanaf 2006), die ze toegepast heeft. Maar net zoals ik een grote voorstander van het systeem ben, vormt bemiddeling er een essentieel onderdeel van.”.

Hierover is op 7 oktober 2012 een artikel verschenen op www.truineer.be, de webgazet van Sint-Truiden.

Zie onder andere de teksten 'Geen enkel GAS-PV tegen minderjarigen in politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken in 2011' van 12 januari 2012 en 'Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS): inclusief of exclusief beleid’ van 6 juli 2012 op deze website.