Stuurgroep Innovatie Belgisch Limburg bezoekt DITSS

Op maandag 12 november 2018 bracht de in juni opgestarte Stuurgroep Innovatie Belgisch Limburg een werkbezoek aan de Stichting Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITTS) in Eindhoven.
De Stichting DITSS is gevestigd in het gebouw van Brainport Development, Emmasingel 11.

Gedeputeerde van Veiligheid en verantwoordelijke voor het PLOT Ludwig Vandenhove was erbij.

De Stichting DITTS is een onafhankelijk bestuurde non-profit organisatie, die zich vanuit een proactieve houding richt op het bijdragen aan maatschappelijke relevantie qua veilige omgeving.
Zij helpen opdrachtgevers uit het publieke domein in het vertalen van een latente innovatiebehoefte naar een concrete vraag en een bijbehorende resultaatgerichte doe-aanpak.
Permanent innoveren is geen doel op zich, enkel een middel om in een dynamische maatschappelijke omgeving te kunnen inspelen op relevante bouw- en ontwikkelingsopgaven qua veiligheid in de samenleving.
Stichting DITTS brengt private en publieke stakeholders samen om te werken aan maatschappelijke oplossingen voor hedendaagse veiligheidsvraagstukken in de openbare ruimte.
De kernwaarden voor samenwerking: onafhankelijkheid, verbinding, creativiteit en oplossend vermogen.   

Eerst was er een voorstelling over de organisatie van de Stichting DITSS en hun manier van werken.
Kwamen aan bod: de structuur (ontstaan, werking, rechtspersoon), het personeel (aantal, voltijds en/of deeltijds, gedetacheerden, mensen uit de praktijk, etc.), hoe wordt omgegaan met de Europese wetgeving inzake overheidsopdrachten?, de betrokkenheid van private partners in het hele proces en de verhouding met de politie, het openbaar ministerie, de veiligheidsregio’s en de gemeenten als opdrachtgever voor innovatie.
Vervolgens werden er een aantal concrete projecten voorgesteld (onder andere ‘het nieuwe’ 112, blockchain en de virtuele crime scene).
Tot slot was er een rondleiding In Eindhoven waar we bepaalde concrete toepassingen konden zien (onder andere Living Statrumseind).

“Leerrijk”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Voor dit soort initiatieven kan er best, neen moet, samengewerkt worden met de grensregio’s en waarom niet in het kader van de Europese Unie (EU)?
Het gaat uiteindelijk over overheidsgeld.

Maar mijn bekommernis blijft: wat met de privacy?
Ik durf het (bijna) niet meer zeggen op dat soort bijeenkomsten.”

Voor meer informatie www.brainport.ne/ditts

Zie ook Kick-off bijeenkomst Euregionaal Field Lab van 26-10-2018 en  Provincie Limburg stimuleert technologische innovatie bij politie en brandweer van 24-05-2018 op deze website.