Stroperij in Vlaanderen (nog) te hoog

“Na een artikel in MENS&VOGEL, het driemaandelijks tijdschrift/ledenblad van Vogelbescherming Vlaanderen vzw (1), heb ik de actuele cijfers qua stroperij in Vlaanderen via een schriftelijke vraag opgevraagd bij Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA)“, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De cijfers blijven opvallend hoog.

Stroperij is al een oud fenomeen.
Zou het niet altijd bestaan hebben in Vlaanderen?

Het begrip ‘stroperij’ komt noch voor in het Strafwetboek, noch in de strafbepalingen in concrete wetten en/of decreten.
Onder ‘stroperij’ vallen zeer uiteenlopende fenomenen, die, al naargelang het geval, meestal inbreuken betreffen op specifieke wetgeving, zoals het Jachtdecreet.

De strafrechtelijke kwalificatie van deze wederrechtelijke fenomenen gebeurt op basis van de strafbepalingen van de specifieke wet- en/of decreetgeving.
De sancties zijn bepaald in het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van de bekomen cijfers maakte het Studiecentrum Willy Claes een specifieke analyse voor de provincie Limburg.
Het gaat hierbij om de cijfers voor de inspectieregio Oost (zijnde de provincie Limburg en het arrondissement Leuven) tussen 2017 en 2021.
Die inspectieregio’s bestonden voordien niet binnen het Agentschap Natuur en Bos (ANB), vandaar pas een analyse vanaf 2017.

Totaal processen-verbaal (PV’s) en verslagen van vaststelling inspectieregio Oost: 173 (141 PV ‘s en 32 verslagen van vaststelling).
Vlaanderen: 1 238 (804 en 434).
Percentage PV’s en verslagen van vaststelling per categorie inspectieregio Oost: 21% jacht, 48% visserij, 31% beschermde diersoorten.
Vlaanderen: 14% jacht, 65% visserij, 21% beschermde diersoorten.

Aandeel inspectieregio Oost op Vlaams totaal: 14% (Midden Vlaanderen 20%, West 66%).
Stijging totaal PV’s en verslagen van vaststelling inspectieregio Oost: 33% (zonder verslagen van vaststelling status quo).
Vlaanderen: stijging 8% (zonder verslagen van vaststelling daling 51%).

Voor mij is het duidelijk: de handhaving moet nog opgedreven worden.
Er zijn de laatste jaren een aantal bijkomende personeelsleden aangeworven door ANB. Maar wat stelt dat voor met betrekking tot het ganse Vlaamse grondgebied?
Het zijn druppels op een hete plaat.

Als de daders dan ‘gepakt worden’ kunnen de uitgesproken straffen niet hoog genoeg zijn.”

Tabel: cijfers stroperij in Vlaanderen 2017-2021

Bron: eigen berekeningen Studiecentrum Willy Claes.

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Zuhal Demir (N-VA) .

Bijlage kan u HIER openen.

  • (1)Jan Rodts, ’Stroperij in Vlaanderen’, MENS&VOGEL, het driemaandelijks tijdschrift/ledenblad van Vogelbescherming Vlaanderen vzw, Winter 2022, pagina’s 62 tot en met 67.

  • Zie onder andere ook ‘Agentschap Natuur en Bos (ANB): steeds minder middelen’ van donderdag 23 september 2021 op deze website.
  • Foto: istockphoto.com.