Strijd tegen racisme opvoeren!

Dat zegt voormalig burgemeester en huidig Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove naar aanleiding van een recent persbericht over Sint-Truiden.
Woensdag 27 november 2019 in Het Laatste Nieuws: ‘Facebookpagina MadLipz Sint-Truiden steeds vaker forum voor extreemrechts’. (1)

Wat moet er nog gebeuren vooraleer politie en parket ambtshalve beginnen op te treden tegen de dagelijkse uitingen van racisme op sociale media?”, vraagt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove zich af.

“We kunnen niet ontkennen dat het racisme elke dag toeneemt.
Ik merk dat uit de vele persoonlijke contacten, die ik elke dag als ‘politieker tussen de mensen’ heb. Maar zeker ook dagelijks via de sociale media.
Het volstaat dat politie en/of parket elke dag één personeelslid één of enkele uren de sociale media zou laten screenen en het aantal inbreuken op de wet tegen racisme zou niet te tellen zijn.

Op basis van het hoger aangehaalde artikel heb ik via de korpschef van de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken gevraagd om op de facebookpagina MadLipz Sint-Truiden ambtshalve na te gaan welke racistische berichten daarop gebeuren en daar desgevallend tegen op te treden.

Politiediensten en justitie zeggen altijd dat ze teveel werk hebben en dat criminaliteit een zaak is van prioriteiten stellen.
Akkoord, maar is het toenemend racisme in onze maatschappij niet stilaan een echte prioriteit aan het worden?
Moeten er eerst huizen in brand gestoken worden, zoals recent in Bilzen, vooraleer het toenemend racisme permanent aandacht krijgt van de politiediensten en justitie?
Burgers moeten weten dat racisme strafbaar is en dat ze daar kunnen voor betrapt en gepakt worden. Ja, er moet een echte pakkans komen.

Ik heb als gemeente- en politieraadslid ook gesuggereerd dat er tijdens de volgende vergadering van de politieraad geagendeerd zou worden wat het specifieke beleid ter zake van de zone is en hoe er verdere concrete acties en maatregelen zullen genomen worden, als dan niet samen met gespecialiseerde diensten van de federale politie en/of het parket. De politiezone en de stad Sint-Truiden zouden eveneens meer preventieve en sensibiliserende maatregelen moeten nemen tegen de toenemende haat in onze samenleving.
Bij het opstellen van het volgend zonaal veiligheidsplan moet hier meer aandacht voor zijn.

Tijd voor echte actie tegen de stijgende onverdraagzaamheid!

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de website van Het Laatste Nieuws staat op donderdag 28 november 2019. (2)