Strengere straffen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing

De Vlaamse regering heeft een ontwerpdecreet goedgekeurd om dierenbeulen strenger aan te pakken.
“Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Spijtig dat het voorstel van decreet dat collega Conner Rousseau en ik in verband met strengere straffen eind vorig jaar ingediend hadden enkele maanden geleden nog weggestemd werd door de Vlaamse N-VA-CD&V-Open Vld-meerderheid, wellicht louter en alleen omdat het van de oppositie kwam. (1)
N-VA, CD&V en Open Vld hebben ‘een monsterverbond’ op Vlaams niveau om sowieso geen voorstellen van de oppositie te steunen.
Wat mij betreft, is dit louter antipolitiek.

Het ontwerpdecreet van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts voorziet een serieuze verhoging van de mogelijke gevangenisstraffen en van de mogelijk op te leggen geldboetes.
De politie krijgt de mogelijkheid om dierenbeulen bij hun eerste vergrijp aan te houden en in voorlopige hechtenis te nemen.
Bedrijven kunnen voor 5 jaar of zelfs definitief gesloten worden door rechterlijke uitspraken.
De straffen voor recidivisten worden verhoogd en de definitie van recidivist wordt verruimd.
Het verbod om nog dieren te houden gaat van 3 naar 5  jaar of zelfs levenslang. (2)

Het is nu aan de rechters om die zware straffen effectief uit te spreken. Zo kan de politionele en justitiële keten rond het bewaken van de dierenwelzijnswetgeving serieus uitgebreid worden.

Wij gaan als VOORUIT dit ontwerp van decreet zeker steunen.”