Strategische Preventie- en Veiligheidsplannen moeten blijven!

Dat is de boodschap van het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (BFPVS), die werd gebracht door burgemeester Ludwig Vandenhove als voorzitter, samen met een aantal collega-burgemeesters uit Brussel, Wallonië en Vlaanderen op een persconferentie op woensdag 19 januari 2011 in de Gotische zaal van het stadhuis te Brussel.

 

 

Ludwig Vandenhove: “Wij pleiten ervoor dat de rol van gemeenten en steden als regisseur van het geïntegreerde en integrale lokale preventie- en veiligheidsbeleid en het preventiebeleid binnen de globale veiligheidsketen (preventie - repressie - nazorg) wordt behouden. Bovendien vragen wij de bestendiging van de meerjarige preventie- en veiligheidsplannen om de continuïteit van de projecten en het personeel te garanderen. In die context moet er tevens snel duidelijkheid komen over de verlenging van die contracten/plannen na 30 juni 2011 en kan er geen sprake zijn van een regionalisering van deze materie bij de aan de gang zijnde regeringsonderhandelingen.”

 

 

In het totaal gaat het om 102 gemeenten/steden (14 in Brussel, 45 in Wallonië en 43 in Vlaanderen), 3.078 personeelsleden en 35 miljoen EUR per jaar gesubsidieerd door de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken.

 

 

 

 

 

Er waren ook heel wat preventieambtenaren en stadswachten uit heel België afgezakt naar de Grote Markt van Brussel om deze boodschap kracht bij te zetten.

 

 

Wie de volledige tekst van de persconferentie wenst te ontvangen, kan een mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.

 

 

Zie ook de website www.urbansecurity.be.

 

 

Zie onder andere ook de teksten ‘Ludwig Vandenhove, voorzitter van de vzw Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden’ van 15 juli 2010, ‘Ludwig Vandenhove pleit voor verlenging preventie- en veiligheidsplannen met 1 jaar!’ van 30 september 2010 en ‘Stad Sint-Truiden manifest aanwezig op Europees colloqium rond preventie!’ van 4 december 2010 op deze website.

 

Hierover is ook een item verschenen in Het Belang van Limburg van 20 januari 2011.